گل نیلوفر آبی - تخم

گیاهی است از خانواده ی Nymphaeaceae که انواع گوناگونی دارد و در داخل آب های راکد و استخرهای طبیعی زندگی می کند. از پایین به ته آب چسبیده است، برگ هایی بزرگ، مواج به پهنای ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر، دم گلی که از وسط برگ ها بیرون آمده و در هوا قرار دارد، گل هایی درشت و زیبا که به رنگ های مختلف می باشند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف گل نیلوفر آبی - تخم : ...
    طبع گل نیلوفر آبی - تخم :
    خواص درمانی گل نیلوفر آبی - تخم : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف گل نیلوفر آبی - تخم

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع گل نیلوفر آبی - تخم

سرد و خشک

محصول مورد استفاده گل نیلوفر آبی - تخم

تخم

نام علمی گل نیلوفر آبی - تخم

Nymphaea alba L.

نام رایج انگلیسی گل نیلوفر آبی - تخم

White Water lily ، Water lily

نام های دیگر گل نیلوفر آبی - تخم

(نیلوفر پر – نیلوفل – کرنب الماء – فلوردولیلا – حشیشه السمک)

خانواده گل نیلوفر آبی - تخم

Nymphaeaceae

نحوه مصرف درمانی گل نیلوفر آبی - تخم

برای کاهش نیروی جنسی و قطع ترشح اسپرم، آن را بخورید. اگر چند بار خورده شود برای قطع ترشحات زیاد رطوبتی رحم نیز مفید است. - برای قطع خونریزی، رفع درد مثانه و جلوگیری از ترشحات زیاد عادت ماهیانه، ضماد آن را استفاده کنید.

خواص درمانی گل نیلوفر آبی - تخم

تخم آن برای درمان ترشحات زیاد رطوبتی رحم، خونریزی، درد مثانه و نیز جلوگیری از ترشحات زیاد عادت ماهیانه، کاهش نیروی جنسی و قطع ترشح اسپرم کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Nymphaeaceae که انواع گوناگونی دارد و در داخل آب های راکد و استخرهای طبیعی زندگی می کند. این گیاه از پایین به ته آب چسبیده است و دارای ساقه ای است تقریبا توخالی که در آب به طور قائم قرار دارد، برگ هایی بزرگ، مواج به پهنای ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر که بر سطح آب مفروش شده اند، دم گلی که از وسط برگ ها بیرون آمده و در هوا قرار دارد، گل های درشت و زیبا که به رنگ های مختلف می باشند و بهترین نوع آن از نظر دارویی گل سفید یا نیلی رنگ است و در اواخر بهار تا اوایل پاییز ظاهر می شود، تخمدانی که به میوه ای به قدر یک سیب و تقریبا مدور تبدیل می شود و در میان آن، دانه های کوچک و سیاه رنگ به اندازه ی حدودا ۵ میلیمتر و حاوی ماده ای لزج وجود دارد. از مشخصات آن این است که گل های زیبای آن معمولا در ساعت ۷ صبح باز می شوند و ساعت ۴ بعد از ظهر شروع به جمع شدن می نمایند. گل، تخم و ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این گیاه در هندوستان زیاد دیده می شود، در شمال ایران مخصوصا در گیلان و کردستان نیز می روید. "