مویز

    طریقه مصرف مویز : ...
    طبع مویز :
    هشدار مویز :
    خواص درمانی مویز : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف مویز

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع مویز

سرد و خشک

محصول مورد استفاده مویز

میوه

نام علمی مویز

Zante currant

نام رایج انگلیسی مویز

currants ،Corinth raisins، Corinthian raisins

نام های دیگر مویز

(کشمش انگور سیاه)

خانواده مویز

Vitaceae

هشدار مویز

- مصرف آن برای کلیه و افراد گرم مزاج مضر است.

نحوه مصرف درمانی مویز

به عنوان ملین، اعتدال دهنده ی اخلاط غلیظ و برای پاک کردن ریه، تقویت کبد، تقویت معده های سست، تحریک نیروی جنسی در افراد سرد مزاج و درمان زخم روده و سرفه ی بلغمی، آن را بخورید. - برای افزایش هوش، به مدت چهل روز، هر روز صبح ناشتا 7 عدد از آن را بدون هسته خوب بجوید و بخورید. - برای رفع فراموشی، آن را همراه با حصی البان بخورید. - برای رفع سردی کلیه و سنگ مثانه، دانه های آن را خارج کنید و به جای آن دانه ی فلفل سیاه قرار دهید و بخورید. - برای تحلیل ورم طحال و درمان یرقان، آن را در سرکه ی انگور خیس کنید و ناشتا بخورید. - برای درمان خفقان، آن را با خرمای سبز و گل گاوزبان مخلوط کرده و دم کنید، سپس آب صاف کرده ی آن را به مرور بنوشید. - برای درمان نقرس، آن را بکوبید و با گیاه جاشیر مخلوط کرده و ضماد کنید. - برای تحلیل ورم، سرباز کردن دمل و رفع سفیدک ناخن، آن را بکوبید، بعد با پیه آب کرده ی حیوانات مخلوط کرده و دائم ضماد کنید. - برای درمان ورم بیضه، آن را بکوبید و همراه با آرد باقلا و زیره ی ساییده شده، ضماد کنید. * مصلح آن، سکنجبین و آب میوه های ترش است.

خواص درمانی مویز

ملین و اعتدال دهنده ی اخلاط غلیظ است و از آن برای پاک کردن ریه، تقویت کبد، تقویت معده های سست، تحریک نیروی جنسی در افراد سرد مزاج، افزایش هوش، رفع فراموشی، تحلیل ورم طحال، سرباز کردن دمل و درمان زخم روده، سرفه ی بلغمی، سردی کلیه، سنگ مثانه، یرقان، خفقان، نقرس، سفیدک ناخن و ورم بیضه استفاده می شود.