نسخه آزمایشی ( اطلاعات سایت در حال تکمیل شدن است )
لوگو
دسته بندی ها
فروشگاه
کلمه مورد نظر را جستجو کنید
سبد خرید
در حال بارگزاری...
پیشنهاد روز
در حال بارگزاری...
در حال بارگزاری...

تعیین مزاج آنلاین به سبک دیجی عطار

  • دانستنی های مزاج دمهوا به سیال بودن، لطافت یا در ظرف و قالبی نگنجیدن و ویژگی هایی از این دست شناخته می شود، حال اگر بخواهیم این ویژگی ها را با حالات انسانی یک فرد دارای طبع گرم و تر (دم) تطبیق دهیم می توانیم این افراد خصوصیاتی چون...
  • دانستنی های مزاج صفراآتش به گرمی و تندی، در تکاپو بودن، به سرعت شعله ور شدن و به همان میزان زود خاموش شدن و ویژگی هایی از این دست شناخته می شود، حال اگر بخواهیم این ویژگی ها را با حالات انسانی یک فرد دارای طبع گرم و خشک (صفرا) تطبیق دهیم می توانیم بگوییم این افراد خصوصیاتی چون ...
  • دانستنی های مزاج بلغمآب به گذرا بودن، وزن داشتن و سنگینی، شکل پذیری و ویژگی هایی از این دست شناخته می شود، حال اگر بخواهیم این ویژگی ها را با حالات انسانی یکم فرد دارای طبع سرد و تر (بلغم) تطبیق دهیم می توانیم بگوییم این افراد خصوصیاتی چون ...
  • دانستنی های مزاج سوداخاک به خشکی، سردی، عدم انعطاف و ویژگی هایی از این دست شناخته می شود، حال اگر بخواهیم این ویژگی ها را با حالات انسانی یکم فرد دارای طبع سرد و خشک (سودا) تطبیق دهیم می توانیم بگوییم این افراد خصوصیاتی چون ...
تعیین مزاج
تازه ترین مطالب