نی شکر - ریشه

گیاهی است از تیره ی Triticum، چند ساله، پایا، استوانه ای شکل، ساقه هایی هوایی به رنگ زرد، قرمز یا رنگ های دیگر وبرگ های دراز، باریک، غلاف دار به طول حداکثر 2 متر، مانند روبان با دندانه های بسیار ریز در کناره ها.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف نی شکر - ریشه :
    خواص درمانی نی شکر - ریشه : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف نی شکر - ریشه

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده نی شکر - ریشه

ریشه

نام علمی نی شکر - ریشه

Saccharum officinarum L.

نام رایج انگلیسی نی شکر - ریشه

Common sugar cane ، Sugar cane

نام های دیگر نی شکر - ریشه

(نیشکر - شکر نی – شکر سرخ – شکر قرمز – شکر مازندران – شکر طبرز – قصب لسکر)

خانواده نی شکر - ریشه

Triticum

نحوه مصرف درمانی نی شکر - ریشه

- برای بیرون کشیدن استخوان، خار یا چوبی که در پوست فرو رفته باشد، آن را نرم بکوبید و با کمی عسل بر روی موضع ضماد کنید.

خواص درمانی نی شکر - ریشه

نرم کننده و مدر است و از آن برای بیرون کشیدن استخوان، خار یا چوبی که در پوست فرو رفته باشد استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
"نی شکر گیاهی است از تیره ی Triticum، چند ساله، پایا، به ارتفاع 2 تا 5 متر، استوانه ای شکل، دارای گره های متعدد و مملو از مایعی شیرین، ساقه هایی هوایی که رنگ آن ها بر حسب ارقام گوناگون متفاوت و بین آن ها رنگ زرد بیشتر و رنگ قرمز یا سایر رنگ ها نیز دیده می شود، برگ های دراز، باریک، غلاف دار به طول حداکثر 2 متر، مانند روبان با دندانه های بسیار ریز در کناره ها. نی شکر در سن ۱۲ تا ۱۵ ماهگی به گل می نشیند. گل هایی مجتمع به صورت مخروط، در قسمت انتهایی ساقه که اغلب عقیم و در مواردی که به دانه می نشیند، دانه یا تخم های آن بسیار ریز اند. زمین های آبرفتی برای زراعت این گیاه بسیار مناسب است. مغز، برگ، ساقه و ریشه، اندام دارویی این گیاه را تشکیا می دهند. این گیاه از آسیا برخاسته و منشاء اصلی آن هندوستان بوده که به مرور در اغلب مناطق حاره و گرمسیری کاشته می شود. محل پرورش نیشکر در ایران خوزستان است. "