تخم هندوانه ابوجهل

گیاهی است از خانواده Cucurbitaceae، چند ساله، دارای ساقه ای خوابیده یا پیچک دار و بالا رونده با گل های نر و ماده به رنگ زرد نارنجی. برگ هایی متناوب، منقسم به لوب های متعدد دندانه دار، پوشیده از تار به رنگ مایل به سفید، میوه های آن کروی شکل، شبیه هندوانه ی معمولی ولی به بزرگی یک نارنج کوچک، با رگه های سبز یا زرد رنگ می باشند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف تخم هندوانه ابوجهل :
    هشدار تخم هندوانه ابوجهل :
    خواص درمانی تخم هندوانه ابوجهل :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف تخم هندوانه ابوجهل

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده تخم هندوانه ابوجهل

تخم

نام علمی تخم هندوانه ابوجهل

Citrullus Colocynthis (L.) Schrad.

نام رایج انگلیسی تخم هندوانه ابوجهل

Colocynth، Bitter cucumber

نام های دیگر تخم هندوانه ابوجهل

حنظل – خربزه ی روباه – علقم – کبست – شرنگ – تلخک – هندوانه ی تلخ – خربزه ی تلخ - حدج – مراره الحصاری

خانواده تخم هندوانه ابوجهل

Cucurbitaceae

هشدار تخم هندوانه ابوجهل

خوردن تخم این گیاه ممکن است سرگیجه ایجاد کند.

نحوه مصرف درمانی تخم هندوانه ابوجهل

- به عنوان مسهل قوی و قی آور، مقدار کمی از آن را بخورید.

خواص درمانی تخم هندوانه ابوجهل

- به عنوان مسهل قوی و قی آور کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی
"هندوانه ی ابوجهل که متعلق به خانواده ی خیار و کدو است، گیاهی است از خانواده ی گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، چند ساله، دارای ساقه ای خوابیده یا پیچک دار و بالا رونده با گل های نر و ماده به رنگ زرد نارنجی. برگ های آن متناوب، منقسم به لوب های متعدد دندانه دار، پوشیده از تار به رنگ مایل به سفید در سطح تحتانی پهنک است. از کناره برگ های آن پیچک هایی خارج می شود که موجبات اتصال گیاه را به تکیه گاه فراهم می سازد. میوه های آن نیز کروی شکل، شبیه هندوانه ی معمولی ولی به بزرگی یک نارنج کوچک، با رگه های سبز یا زرد رنگ می باشند که گوشت داخل آن ها زرد رنگ و تلخ مزه با بویی تند است و تخم های متعدد بیضی شکل و سفید رنگ در آن قرار دارد. برای استفاده های درمانی، میوه رسیده گیاه را در فاصله تیر و مرداد می چینند و پس از خشک کردن، به کمک کاردهای نوک تیز، پوست آن را جدا می سازند و یا آنکه قبل از خشک کردن میوه، این عمل را انجام می دهند. منشاء اینگونه میوه ها که قبل از خشک کردن، پوست آن ها را جدا کرده باشند، ایران ذکر شده است. میوه خشک شده آن، فاقد بو ولی دارای طعم بسیار تلخ و لعابی است. میوه، برگ، ریشه، روغن اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این گیاه در مدیترانه، هند، سیلان و شمال آفریقا پرورش می یابد و در ایران نیز به صورت وحشی در خوزستان، خراسان، کویر لوت، یزد، بوشهر، جزیره ی قشم، بلوچستان و جاده ی تفرش می روید. "