روغن بومادران

گیاهی است از خانواده ی Asteracea، کوچک، بدون دمبرگ، کرک دار و سبز رنگ با بریدگی های شانه ای.
ادامه مطلبآیکون

    خواص درمانی روغن بومادران : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

فصل برداشت روغن بومادران

بهار,تابستان

محصول مورد استفاده روغن بومادران

روغن

نام علمی روغن بومادران

Achillea millefolium, Achillea ambigua Boiss., Achillea ossica C.Koch, / Achillea eriophora DC

نام رایج انگلیسی روغن بومادران

gordaldo, nosebleed plant, old man's pepper, devil's nettle, sanguinary,
milfoil, soldier's woundwort, thousand-leaf, thousand-seal

نام های دیگر روغن بومادران

بوی مادران - بوماران - بور مادرن - بی مادران - علف ورقه -  علف هزار برگ - هزار برگ - بابونه گاوی - بعیثران - ارمواز - ارطماسیا - قیصوم - تراسک - حزن بل - حبق الراعی - زهره القندیل - ژابیثر - ژابینر

خانواده روغن بومادران

Asteraceae, Compositae

نحوه مصرف درمانی روغن بومادران

- به عنوان ضد التهاب و برای دور کردن حشرات استفاده شود.

خواص درمانی روغن بومادران

- به عنوان ضد التهاب و برای دور کردن حشرات استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از تیره کاسنی و از خانواده Asteracea، چند ساله، علفی به ارتفاع ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی متر، دارای ساقه های باریک و زرد رنگ، برگ های کوچک، بدون دمبرگ، کرک دار و سبز رنگ با بریدگی های شانه ای و گل های کوچک و سفید رنگ. سرشاخه های گل دار بخش دارویی این گیاه را تشکیل می دهند که دارای بویی معطر، نافذ، تلخ مزه و به رنگ سبز روشن اند و در آن ها گل های سفید رنگ (یا سفید متمایل به زرد و یا سفید متمایل به ارغوانی)، مجتمع در کپه هایی کوچک به صورت توده ای و متراکم در انتهای ساقه گل دهنده ظاهر می شوند. این گیاه به صورت خودرو در باغ ها، مزارع، مراتع و چراگاه ها همراه با سایر علف ها و حتی قبل از آن ها نیز می روید و زمان گل دهی آن اواخر اردیبهشت تا پایان تیر ماه و بهترین زمان برداشت آن نیمه ی اول تیر ماه می باشد. دامنه انتشار این گیاه در آمریکا و اروپا است. در ایران نیز در ارتفاعات البرز، دماوند، پلور، گچسر، پل زنگوله، کندوان، آذربایجان، ارومیه، تبریز و راسوند گزارش شده است.