گرانول نمک صورتی

    طریقه مصرف گرانول نمک صورتی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف گرانول نمک صورتی

غرغره,خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

فصل برداشت گرانول نمک صورتی

بهار,تابستان,پاییز,زمستان

نام رایج انگلیسی گرانول نمک صورتی

Salt