سرمه اعلا

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام رایج انگلیسی سرمه اعلا

  kohl

  نام های دیگر سرمه اعلا

  سرمه سنگ اثمد