پوست بیدار

گیاهی است به صورت درختچه ای کوچک به ارتفاع ۳ تا ۵ متر، بسیار پر شاخه و بسیار کم برگ، دارای برگ های کوچک و خطی، کپسول میوه ای به رنگ قهوه ای تیره و دانه های تخم مرغی شکل و براق.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف پوست بیدار :
    خواص درمانی پوست بیدار :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف پوست بیدار

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده پوست بیدار

پوست ساقه

نام علمی پوست بیدار

Elymus repens, Triticum repens, Agropyron repens L.

نام رایج انگلیسی پوست بیدار

Euphorbia tirucalli, aveloz, firestick plants, Indian tree spurge, Noteworthy pencil tree,
 pencil cactus, sticks on fire or milk bush 

خانواده پوست بیدار

Poaceae, Gramineae

نحوه مصرف درمانی پوست بیدار

- برای درمان شکستگی استخوان، آن را به صورت ضماد درست کنید و بر روی محل شکستگی بگذارید.

خواص درمانی پوست بیدار

- برای درمان شکستگی استخوان کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است به صورت درختچه ای کوچک به ارتفاع ۳ تا ۵ متر، بسیار پر شاخه و بسیار کم برگ، دارای برگ های کوچک و خطی، کپسول میوه ای به رنگ قهوه ای تیره و دانه های تخم مرغی شکل و براق. شیرابه، پوست و ریشه اندام دارویی گیاه را تشکیل می دهند. این درختچه بومی آفریقاست و در هندوستان نیز می روید. در ایران نیز در چابهار و نیک شهر می روید و به عنوان پرچین از آن استفاده می شود.