پودر نمک صورتی

    طریقه مصرف پودر نمک صورتی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف پودر نمک صورتی

غرغره,خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

نام رایج انگلیسی پودر نمک صورتی

salt

نام های دیگر پودر نمک صورتی

پودر نمک هیمالیا