اسپند قپه

    مشخصات
    توضیحات تکمیلی
    مشخصات

    نام های دیگر اسپند قپه

    اسفند قپه - اسپند نخودی - اسپند دانه نشده