ریشه اسفند

ریشه ی گیاهی است از خانواده ی Zygophyllaceae، علفی و چند ساله، با ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و حتی بیشتر، خودرو، بوته ای دارای برگ هایی با تقسیمات باریک و نامنظم به رنگ سبز روشن و ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ، گل هایی به رنگ سفید و میوه هایی به شکل کپسول و کروی شکل که دانه هایی سیاه رنگ در داخل آن ها قرار دارند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف ریشه اسفند :
    خواص درمانی ریشه اسفند : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ریشه اسفند

شیاف

فصل برداشت ریشه اسفند

پاییز

محصول مورد استفاده ریشه اسفند

ریشه

نام علمی ریشه اسفند

Peganum harmala

نام رایج انگلیسی ریشه اسفند

esfand, wild rue, Syrian rue, African rue, harmel, harmal, aspand, Isband

نام های دیگر ریشه اسفند

اسفند - سپند - اسفندار - حرمل

خانواده ریشه اسفند

Zygophyllaceae

نحوه مصرف درمانی ریشه اسفند

- برای باز کردن دهانه ی عروق خونی و بواسیر، آن را بسیار نرم بسایید، بعد با روغن ایرسا خمیر کرده و به صورت شیاف مصرف کنید.

خواص درمانی ریشه اسفند

- برای باز کردن دهانه ی عروق خونی و بواسیر، مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Zygophyllaceae، علفی و چند ساله، با ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و حتی بیشتر، خودرو، بوته ای دارای برگ هایی با تقسیمات باریک و نامنظم به رنگ سبز روشن و ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ، گل هایی به رنگ سفید و میوه هایی به شکل کپسول و کروی شکل که دانه هایی سیاه رنگ در داخل آن ها قرار دارند. این گیاه در مناطق مدیترانه ای شمال آفریقا، ترکیه و سوریه می روید. دانه، برگ و ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. روغن این گیاه خاصیت دارویی دارد. در ایران نیز در رودبار، اطراف کرج، بوشهر، جاده ی تفرش، حاشیه ی کویر راه تهران – قم و تهران – قزوین و برخی مناطق دیگر به طور خودرو دیده می شود.