پنجه شیطان

    هشدار پنجه شیطان : ...
    خواص درمانی پنجه شیطان : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

هشدار پنجه شیطان

در دوران بارداری از مصرف این گیاه خودداری کنید.افرادی که دچار زخم معده یا اثنی عشر هستند از مصرف این گیاه خودداری نمایند.

خواص درمانی پنجه شیطان

آرام بخش،ادرار آور،محرک دستگاه گوارش.تقویت کبد،کیسه صفرا،بهبود حرکت مفاصل و کاهش التهاب در بیماران دچار آرتروز می شود. التهاب،روماتیسم،انواع درد.
توضیحات تکمیلی
غده یا تکمه این گیاه خاصیت درمانی دارد، محققین کشف کرده اند که استفاده ی حداقل 6 هفته از این گیاه باعث بهبود بیماری ها می شود.