روغن تخم تاتوره علفی

روغن گیاهی است از خانواده Solanaceae، به شکل لوزی، ناصاف و پهن با حاشیه ای دندانه ای. این برگ ها در حالت خشک شده به رنگ سبز مایل به خاکستری اند.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف روغن تخم تاتوره علفی :
    هشدار روغن تخم تاتوره علفی : ...
    خواص درمانی روغن تخم تاتوره علفی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف روغن تخم تاتوره علفی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

فصل برداشت روغن تخم تاتوره علفی

پاییز

محصول مورد استفاده روغن تخم تاتوره علفی

روغن

نام علمی روغن تخم تاتوره علفی

Datura stramonium L., Datura tatula L. / Datura innoxia Mill., Datura metel L.

نام رایج انگلیسی روغن تخم تاتوره علفی

/Jimsonweed, Devil's snare, thornapple, devil’s weed, tolguacha, Jamestown weed, devil’s cucumber / inoxia, recurved thorn-apple, downy thorn-apple, lovache, moonflower, nacazcul, toloatzin, tolguach

نام های دیگر روغن تخم تاتوره علفی

تاتوله – نبات اهریمن - علف شیطان – طلانور – گوزماثل – جوزالماثل – جوز ماثم – جوز مانا – بقم

خانواده روغن تخم تاتوره علفی

Solanaceae, nightshades

هشدار روغن تخم تاتوره علفی

- این گیاه جز گیاهان سمی است و در مصرف آن بایستی احتیاط شود. 

نحوه مصرف درمانی روغن تخم تاتوره علفی

- برای تسکین درد بواسیر و دردهای ناحیه ی مقعد، آن را بر روی موضع بمالید.

خواص درمانی روغن تخم تاتوره علفی

- برای تسکین درد بواسیر و دردهای ناحیه ی مقعد مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Solanaceae، علفی، یک ساله، به ارتفاع ۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر، دارای برگ هایی لوزی شکل، ناصاف و پهن با حاشیه ای دندانه ای که در حالت خشک شده به رنگ سبز مایل به خاکستری اند، گل های سفید رنگ و قیفی شکل که در اواخر بهار ظاهر می شوند و میوه هایی تخم مرغی شکل که خارج آن ها خاردار است و داخلشان به چهار محفظه تقسیم می شود و حدود ۴۰۰ دانه در آن ها قرار دارد. برگ، دانه و سرشاخه های گل دار تاتوره بخش دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. روغن این گیاه خاصیت دارویی دارد. برداشت محصول از برگ ها از دو تا سه ماهگی و غالبا قبل از زمان گلدهی صورت می گیرد و این عمل ۴ مرتبه در سال امکان پذیر است. میوه تاتوره را باید هنگامی که در شرف باز شدن است، از گیاه چید و آن را در مجاورت هوای آزاد و با استفاده از گرمای خورشید خشک کرد. منشاء اصلی تاتوره هندوستان است و در ایران نیز در اکثر نواحی از جمله کرج، آذربایجان، ارومیه، مازندران، گیلان، بلوچستان، خراسان و کرمان یافت می شود.