قطره خوراکی پرتقال باریج

    طریقه مصرف قطره خوراکی پرتقال باریج :
    هشدار قطره خوراکی پرتقال باریج : ...
    خواص درمانی قطره خوراکی پرتقال باریج :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف قطره خوراکی پرتقال باریج

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

هشدار قطره خوراکی پرتقال باریج

موارد منع مصرف: افراد داراي فشار خون پایین عوارض جانبی: با مقدار توصیه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه اي مشاهده نشده است. با اينحال ممکن است کاهش فشار خون در افراد مستعد و افزايش حجم ادرار ایجاد شود. تداخلات دارويي: داروهاي کاهش دهنده فشار خون، داروهاي ضد افسردگي استفاده در دوران بارداري و شیردهي: مطالعه نشده است. افسردگي را با تشخيص پزشک درمان نماييد.

نحوه مصرف درمانی قطره خوراکی پرتقال باریج

3 بار در روز، هربار 20-10 قطره با مقداري مایعات

خواص درمانی قطره خوراکی پرتقال باریج

ضد افسردگی

شرایط نگهداری قطره خوراکی پرتقال باریج

همانند سایر داروها ، قطره پرتقال را از دید و دسترس اطفال دور نگهداريد. بلافاصله پس از مصرف قطره پرتقال در شیشه را محکم ببندید و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتیگراد نگهداري نمایید.

مواد تشکیل دهنده قطره خوراکی پرتقال باریج

اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis) مواد موثره: لیمونن، فلاندرن، سيترال (قطره 15 ميلي ليتري دارای قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور) (بر اساس وجود حداقل 18 ميلي گرم ليمونن در هر ميلي ليتر فرآورده)

کشور سازنده قطره خوراکی پرتقال باریج

ایران
توضیحات تکمیلی

 افسردگي از شايعترين اختلالات روانپزشکي با شيوع 20-15 درصد ميباشد که مي‌تواند موجب افت عملکرد فرد در زمينه‌هاي مختلف شخصي و اجتماعي و عدم احساس لذت و ايجاد فشار عاطفي گردد.(1و2) اسانس پرتقال شادي آور، ضد افسردگي، ضد اسپاسم، تقويت کننده معده (stomachic)، آرامبخش خفيف و اسانس مناسبي براي مقابله با بي‌خوابي (insomnia) است.

مکانيسم ضدافسردگي مرکبات بخصوص افشرده پرتقال احتمالاً از طريق تأثيراتي است که اين مواد بر سيستم ايمني و اندوکرين بدن مي‌گذارند و باعث تنظيم اختلالات موجود در اين سيستم‌ها مي‌شوند.

در يک کارآزمايي باليني تصادفي شده روي 150 بيمار 50-18 ساله مبتلا به افسردگي اساسي؛ اثر بخشي افشرده پرتقال با فلوکستين مقايسه گرديد. بيماران در 3 گروه 50 نفري تحت درمان با افشرده پرتقال 10 قطره در روز، فلوکستين 20 ميلي گرم در روز و افشرده پرتقال 20 قطره در روز قرار گرفتند. براي بيماران در شروع بررسي، بعد از هفته سوم درمان و بعد از 6 هفته تست افسردگي هاميلتون و پرسشنامه عوارض جانبي تکميل گرديد. 74 بيمار تا پايان مطالعه در تحقيق باقي ماندند. بعد از 6 هفته درمان؛ ميزان بهبود نمره تست افسردگي هاميلتون در گروه تحت درمان با فلوکستين 15/8 نمره و در گروه تحت درمان با 10 و 20 قطره افشرده پرتقال به ترتيب 80/15 و 12 نمره بود. ميزان بهبود نمره تست هاميلتون در مجموع بيماراني که از افشرده پرتقال استفاده کرده بودند صرف نظر از دوز درمان 54/13 نمره بود. ميزان بهبود با فلوکستين با ميزان بهبود با 20 قطره افشرده پرتقال تفاوت معني‌داري نداشت(p>0.05) همچنين بين ميزان بهبود افسردگي با 10 و 20 قطره افشرده پرتقال نيز تفاوت معني‌داري ديده نشد(p>0.05) اما بيماراني که روزي 10 قطره افشرده پرتقال دريافت کرده بودند بهبود بيشتري نسبت به بيماران تحت درمان با فلوکستين نشان دادند که بر اساس آزمون ANOVA اين تفاوت معني‌دار بود(p=0.001) همچنين بين  بهبود مصرف‌کنندگان افشرده پرتقال به طور کلي و فلوکستين نيز تفاوت معني‌داري مشاهده شد.(p<0.05)   در اين مطالعه تاثيرات درماني ضدافسردگي افشرده پرتقال در زنان و مردان تفاوت معني‌داري نداشت. همچنين بين ميزان عوارض جانبي در سه گروه تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. محققين نتيجه گرفتند افشرده پرتقال مي‌تواند درمان  مناسبي براي اختلال افسردگي اساسي در بيماران بالغ باشد.