تخم اسفناج کوهی

گیاهی است از خانواده Amaranthaceae، علفی، یک ساله، به ارتفاع حداکثر نیم متر، دارای برگ هایی پهن، ناصاف و موج دار به رنگ سبز کبود و گل هایی به رنگ سبز مایل به زرد.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف تخم اسفناج کوهی : ...
    طبع تخم اسفناج کوهی :
    خواص درمانی تخم اسفناج کوهی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف تخم اسفناج کوهی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع تخم اسفناج کوهی

معتدل خشک

محصول مورد استفاده تخم اسفناج کوهی

تخم

نام علمی تخم اسفناج کوهی

Atriplex hortensis L.

نام رایج انگلیسی تخم اسفناج کوهی

 garden orache, red orach, mountain spinach, French spinach

نام های دیگر تخم اسفناج کوهی

اسفناج رومی - سلمه - سرمک - سرمه - سرمق - سرمج - قطف - پالک هندی

خانواده تخم اسفناج کوهی

Amaranthaceae

نحوه مصرف درمانی تخم اسفناج کوهی

- به عنوان ادرار آور و مسهل و برای باز کردن انسداد مجاری، تحلیل ورم های خارجی و درمان استسقا، یرقان، قطره قطره ادرار کردن و کمبود ویتامین A، به مدت ۲۰ روز هر روز ۴ تا ۸ گرم آرد (تخم کوبیده شده) آن را با آب گرم و عسل مخلوط کرده و بخورید. 
- برای رفع جرب زیر چشم، آن را با همان مقدار شکر مخلوط کنید، بعد بسایید و زیر چشم بمالید. 
- برای افزایش نیروی جنسی در افراد گرم مزاج آن را بخورید.

خواص درمانی تخم اسفناج کوهی

- به عنوان ادرار آور و مسهل و برای باز کردن انسداد مجاری، تحلیل ورم های خارجی، رفع جرب زیر چشم، افزایش نیروی جنسی در افراد گرم مزاج و درمان استسقا، یرقان، قطره قطره ادرار کردن و کمبود ویتامین A، مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی
گیاهی است از خانواده Amaranthaceae، علفی، یک ساله، به ارتفاع حداکثر نیم متر، دارای برگ هایی پهن، ناصاف و موج دار به رنگ سبز کبود و گل هایی به رنگ سبز مایل به زرد. این گیاه بیشتر در نقاط سایه دار و مرطوب می روید و در ایران نیز چند گونه از آن در مناطق شرقی (خراسان) و اطراف تبریز دیده می شود.