برگ چشوم

گیاهی علفی، یک ساله و دارای برگ های دراز و منقسم به لوب های نسبتا عمیق می باشد. گل هایی به رنگ زرد، غالبا منفرد و یا به تعداد ۲ تایی دارد. میوه اش پوشیده از خار است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف برگ چشوم :
    طبع برگ چشوم :
    خواص درمانی برگ چشوم : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف برگ چشوم

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع برگ چشوم

گرم و خشک

محصول مورد استفاده برگ چشوم

برگ

نام علمی برگ چشوم

argemone mexicana L

نام رایج انگلیسی برگ چشوم

prickly poppy-Devil fig

نام های دیگر برگ چشوم

تشمیزج - تشمیزک - چشمک - چشم - چاکسو - چشمیزک

خانواده برگ چشوم

Fabaceae, Leguminosae (subfamili/Caesalpinaceae)

نحوه مصرف درمانی برگ چشوم

- به عنوان قابض و برای درمان سرفه آب دم کرده آن را بنوشید.

خواص درمانی برگ چشوم

- به عنوان قابض، خواب آور و برای درمان سرفه مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی علفی، یک ساله و دارای برگ های دراز و منقسم به لوب های نسبتا عمیق می باشد. گل هایی به رنگ زرد، غالبا منفرد و یا به تعداد ۲ تایی دارد. میوه اش پوشیده از خار است. برگ، میوه و دانه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این گیاه در مکزیک، آنتیل و برخی نواحی امریکای شمالی می روید.