چای بلومینگ

150,000 تومان

    طریقه مصرف چای بلومینگ :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
نظرات و سوالات
مشخصات

طریقه مصرف چای بلومینگ

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)