تخم خربزه

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، بوته ای، یک ساله، خزنده، دارای برگ های پهن، پرزدار، خشن و پیچک دار، گل های زرد رنگ که نوع نر آن روی اولین ساقه ها و گل های ماده بعد از آن ها روی ساقه های جوان تر ظاهر می شوند و میوه های آن تخم مرغی شکل هستند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف تخم خربزه : ...
    طبع تخم خربزه :
    خواص درمانی تخم خربزه : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف تخم خربزه

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع تخم خربزه

گرم و تر

محصول مورد استفاده تخم خربزه

تخم

نام علمی تخم خربزه

Cucumis melo var, inodorus

نام رایج انگلیسی تخم خربزه

Persian melon

نام های دیگر تخم خربزه

بطیخ

خانواده تخم خربزه

Cucurbitaceae, cucurbits, gourd family

نحوه مصرف درمانی تخم خربزه

- به عنوان ادرار آور، ملین، بازکننده ی گرفتگی های کبد و نیز برای مهار کردن سرطان، افزایش ترشحات عادت ماهیانه، پاک کردن کلیه و مثانه، افزایش قوه ی باه، دفع انگل معده، التیام زخم و خراش مجرای آلت مرد ناشی از عبور سنگ مثانه و درمان سرفه های گرم، درد سینه، خشونت زبان و حلق، تب های گرم، عطش و سوزش مجاری ادرار، مغز آن را بخورید.
 - برای تحلیل ورم چشم ناشی از سرماخوردگی و برف، تخم خربزه را نیم کوب کرده و آن را همراه با پوست خربزه بجوشانید و بخور دهید.
 - برای روشن تر کردن رنگ پوست صورت و برطرف کردن لکه های قهوه ای و کک و مک، مغز آن را بکوبید و با موز له شده مخلوط کرده و بر روی پوست بمالید.
 * مصلح تخم خریزه، عسل و بنفشه می باشد.

خواص درمانی تخم خربزه

- ادرار آور، ملین و بازکننده ی گرفتگی های کبد است و برای مهار کردن سرطان، افزایش ترشحات عادت ماهیانه، پاک کردن کلیه و مثانه، افزایش قوه ی باه، دفع انگل معده، التیام زخم و خراش مجرای آلت مرد ناشی از عبور سنگ مثانه، تحلیل ورم چشم ناشی از سرماخوردگی و برف، روشن تر کردن رنگ پوست صورت، برطرف کردن لکه های قهوه ای و کک و مک و درمان سرفه های گرم، درد سینه، خشونت زبان و حلق، تب های گرم، عطش و سوزش مجاری ادرار مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، بوته ای، یک ساله، خزنده، دارای برگ های پهن، پرزدار، خشن و پیچک دار، گل های زرد رنگ که نوع نر آن روی اولین ساقه ها و گل های ماده بعد از آن ها روی ساقه های جوان تر ظاهر می شوند و میوه های تخم مرغی شکل، با طعمی شیرین که پوسته ی خارجی آن ها به رنگ زرد یا سبز و گوشت داخل آن به رنگ سفید، نارنجی یا سبز است و حاوی تعداد زیادی تخم می باشند. پولپ میوه، تخم،پوست و ریشه اندام دارویی این میوه را تشکیل می دهند. این گیاه در اطراف تهران، نواحی مختلف البرز، اطراف رودخانه ی کرج، اراک، کوه رزوند، آذربایجان، محمدآباد، سائین قلعه، نواحی شمالی ایران، ایلام، اطراف رشت، شمال گرگان، خراسان، لرستان، اصفهان(زاینده رود) می روید.