ریشه خرزهره

گیاهی است از خانواده ی Apocynaceae، به شکل درختچه ای همیشه سبز، زینتی، کوچک و زیبا، دارای برگ هایی به رنگ سبز تیره، باریک، کشیده، چرمی، گوشتی و بدبو به طول ۱۰ تا ۲۵ سانتی متر و گل هایی که در گونه های مختلف به رنگ های متفاوت هستند از جملهسفید، قرمز و صورتی
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف ریشه خرزهره :
    خواص درمانی ریشه خرزهره : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ریشه خرزهره

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده ریشه خرزهره

ریشه

نام علمی ریشه خرزهره

Nerium oleander L., Oleander vulgaris Medik.

نام رایج انگلیسی ریشه خرزهره

oleander, common oleander, rose laurel

نام های دیگر ریشه خرزهره

خرزهرج – زقوم – دفلا – دفلی - حبن – جبین – حبین – ورد الحمام – ورد الحمار – سم الحمار

خانواده ریشه خرزهره

Apocynaceae, dogbane family

نحوه مصرف درمانی ریشه خرزهره

- برای تقویت نیروی جنسی و تاخیر انزال، مقدار کمی از نوعی که گل سفید می دهد را در شیر تازه ی گاو بجوشانید، بعد کره ی آن را بگیرید و کمی از آن را بخورید.

خواص درمانی ریشه خرزهره

- برای تقویت نیروی جنسی و تاخیر انزال مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Apocynaceae، به شکل درختچه ای همیشه سبز، زینتی، کوچک و زیبا، دارای برگ هایی به رنگ سبز تیره، باریک، کشیده، چرمی، گوشتی و بدبو به طول ۱۰ تا ۲۵ سانتی متر و گل هایی که در گونه های مختلف به رنگ های متفاوت هستند از جمله سفید، قرمز و صورتی. میوه اش مرکب از ۱ یا ۲ فولیکول، به درازای ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر و محتوی دانه های متعدد و پوشیده از تارهای بلند منتهی به یک دسته زائده ی ظریف و ابریشم مانند با ظاهری کاملا مشخص است. برگ، گل، پوست و ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این درخت بومی مناطق مدیترانه ای است و در نواحی وسیعی از جهان در اروپا، آمریکا و آسیای شرقی کاشته می شود. در ایران نیز گونه های مختلف آن در استان مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کازرون، اصفهان، اندیمشک، مهران، کرمان، بلوچستان، بندرعباس، سیستان و همچنین در اغلب باغ ها و پارک ها کاشته می شود.