خیار چمبر

خیاری است نازک و دراز تر از خیارهای معمولی، خمیده، به رنگ سفید مایل به سبز، خط دار، شیار دار و حاوی تخم هایی درشت تر از خیار سبز.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف خیار چمبر :
    طبع خیار چمبر :
    خواص درمانی خیار چمبر : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف خیار چمبر

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

طبع خیار چمبر

سرد

محصول مورد استفاده خیار چمبر

میوه

نام علمی خیار چمبر

Cucumis melo var, Flexuosus

نام رایج انگلیسی خیار چمبر

snake cucumber, yard-long cucumber, serpant cucumber, serpent melon, Armenian cucumber, snake melon

نام های دیگر خیار چمبر

خیار چنبر - خیار سفید - خیار نیشابوری - خیار کازرونی

خانواده خیار چمبر

Cucurbitaceae, cucurbits, gourd family

نحوه مصرف درمانی خیار چمبر

برای نرم و شفاف شدن پوست صورت، آب آن را بر روی صورت بمالید.

خواص درمانی خیار چمبر

برای نرم و شفاف شدن پوست صورت مورد استفاده قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی
خیاری است نازک و دراز تر از خیارهای معمولی، خمیده، به رنگ سفید مایل به سبز، خط دار، شیار دار و حاوی تخم هایی درشت تر از خیار سبز.