پوست آقطی

گیاهی است علفی، از خانواده ی Caprifoliaceae به ارتفاع ۱ تا ۲ متر، گل هایی به رنگ سفید مایل به گلی و میوه هایی کوچک، کروی شکل، به رنگ سیاه مایل به ارغوانی و دارای شیره ای سرخ رنگ.

ادامه مطلبآیکون

    خواص درمانی پوست آقطی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

محصول مورد استفاده پوست آقطی

پوست ساقه

نام علمی پوست آقطی

Sambucus Ebulus L

نام رایج انگلیسی پوست آقطی

Blood -hilder ,Danwor ,Ground elder

نام های دیگر پوست آقطی

پلم - انگور کولی - پلخون - شون - شوند - خمام صغیر - خاماآقطی

خانواده پوست آقطی

Caprifoliaceae

نحوه مصرف درمانی پوست آقطی

-برای درمان استسقا، ورم مزمن مفاصل، بیماری های جلدی، از پوست داخلی ریشه استفاده شود.

خواص درمانی پوست آقطی

ملین، محرک کبد، استسقا، ورم مزمن مفاصل، بیماری های جلدی
توضیحات تکمیلی

گیاهی است علفی، از خانواده ی Caprifoliaceae به ارتفاع ۱ تا ۲ متر با تنه ای به رنگ قهوه ای یا خاکستری کم رنگ، شاخه هایی دارای مغز سفید رنگ، برگ هایی شامل ۵ تا ۷ برگچه، گل هایی به رنگ سفید مایل به گلی و میوه هایی کوچک، کروی شکل، به رنگ سیاه مایل به ارغوانی و دارای شیره ای سرخ رنگ. پوست، ساقه، ریشه، گل، میوه و دانه، اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. کرم و روغن این گیاه نیز خاصیت دارویی دارند. گل های این گیاه دارای اسانس است. محل رویش این گیاه نواحی شمالی ایران، گرگان، بندر گز، کتول، مازندران، دره هزار، رشت، امام زاده هاشم، فومن، قزوین و نزدیک کرج است.