ساقه ریواس

گیاهی است از خانواده ی Polygonaceae، چند ساله، دارای ساقه ای بلند به ارتفاع حداکثر 3 متر و ساقه های گل دار که از درون انبوه برگ خارج می شوند، برگ های بزرگ، پهن، پنجه ای، به بزرگی حداکثر یک متر با حاشیه های دندانه دار که به صورت مجتمع در قسمت قاعده ی گیاه قرار دارند، دمبرگ های دراز، گوشتی، قرمز رنگ، به قطر ۱ تا ۲ سانتی متر که قسمت تحتانی آن ها سفید رنگ، متصل به ریشه ی گیاه و مغز آن سفید رنگ با طعمی ترش و آبدار است، گل های خوشه ای به رنگ سبز مایل به زرد یا قرمز و ریشه ای متورم و ضخیم.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف ساقه ریواس : ...
    طبع ساقه ریواس :
    هشدار ساقه ریواس : ...
    خواص درمانی ساقه ریواس : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ساقه ریواس

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع ساقه ریواس

سرد و خشک

محصول مورد استفاده ساقه ریواس

ساقه,گیاه کامل

نام علمی ساقه ریواس

Rheum rhabarbarum Rheum Ribes L

نام رایج انگلیسی ساقه ریواس

Rhubarb, Rheum x hybridum Syrian rhubarb or currant, fruited rhubarb, rhubarb،currant, warted،leaved rhubarb, warty, leaved rhubarb

نام های دیگر ساقه ریواس

ریباس – ریباش – ریواج – ریباج – فیل گوش

خانواده ساقه ریواس

Polygonaceae

هشدار ساقه ریواس

در افراد سرد مزاج برای سینه و قوه ی باه مضر است و باعث ضعف اعصاب و ایجاد قولنج می شود.

نحوه مصرف درمانی ساقه ریواس

- به عنوان ملین، لطیف کننده، ضد انگل و مقوی معده، روده و جگر و نیز برای تسکین شدت خون و تصفیه ی آن، قطع کردن قی صفراوی، رفع عطش، تحریک اشتها، برطرف کردن خماری و درمان خفقان، وسواس، طاعون و بواسیر، آن را بخورید.
- برای جلوگیری از سفید شدن مو، آب برگ آن را بر سر بمالید. 
- برای درمان جوش های قرمز پوست و باد سرخ (عفونت حاد پوست و نسوج زیر پوستی است که با تب و نشانه های عمومی همراه می باشد و در اثر آن ابتدا در یک نقطه ی بدن خارش ایجاد شده و کم کم قرمز، متورم و داغ می شود و روزهای بعد می‌ترکد و زرداب از آن خارج می‌شود)، آب آن را با آرد جو مخلوط کرده و ضماد کنید. 
- برای درمان زخم قانقاریا، چند عدد ساقه ی ریواس را پس از شکستن کامل به مدت ۲۰ دقیقه بجوشانید، بعد به مدت سه روز و هر روز یک ساعت ضماد کنید. 
* مصلح ساقه ی ریواس شربت عود، انیسون و عسل می باشد.

خواص درمانی ساقه ریواس

عمومی: 
تقویت کننده دستگاه گوارش، مسهل، ضد باکتری و بندآورنده ی خونریزی است. در کشور چین به آن اصطلاحا (زرد بزرگ) می گویند و از آن به عنوان مسهل و برای پاک کردن کبد استفاده می کنند.
 ساقه ی ریواس: 
ملین، لطیف کننده، ضد انگل و مقوی معده، روده و جگر است و از آن برای تسکین شدت خون و تصفیه ی آن، قطع کردن قی صفراوی، رفع عطش، تحریک اشتها، برطرف کردن خماری، جلوگیری از سفید شدن مو و درمان خفقان، وسواس، طاعون، بواسیر، زخم قانقاریا، جوش های قرمز پوست و باد سرخ (عفونت حاد پوست و نسوج زیر پوستی است که با تب و نشانه های عمومی همراه می باشد و در اثر آن ابتدا در یک نقطه ی بدن خارش ایجاد شده و کم کم قرمز، متورم و داغ می شود و روزهای بعد می‌ترکد و زرداب از آن خارج می‌شود) استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
گیاهی است از خانواده ی Polygonaceae، چند ساله، دارای ساقه ای بلند به ارتفاع حداکثر 3 متر و ساقه های گل دار که از درون انبوه برگ خارج می شوند، برگ های بزرگ، پهن، پنجه ای، به بزرگی حداکثر یک متر با حاشیه های دندانه دار که به صورت مجتمع در قسمت قاعده ی گیاه قرار دارند، دمبرگ های دراز، گوشتی، قرمز رنگ، به قطر ۱ تا ۲ سانتی متر که قسمت تحتانی آن ها سفید رنگ، متصل به ریشه ی گیاه و مغز آن سفید رنگ با طعمی ترش و آبدار است، گل های خوشه ای به رنگ سبز مایل به زرد یا قرمز و ریشه ای متورم و ضخیم. گره های ریشه ی گیاه "ریوند" نام دارند که در عمق خاک و به شکل قطعات نسبتا مدور، سخت و زرد رنگ، با طعمی تلخ و بویی نامطبوع می باشند و آن ها را 7 – 4 سال پس از رشد گیاه و قبل از گلدهی جمع آوری می کنند. بهترین نوع ریوند متعلق به کشور چین است و رنگ آن قرمز جگری و رنگ مقطع آن نیز زرد می باشد. ساقه، گل و ریشه اندام دارویی گیاه را تشکیل می دهند. رب ریوند خاصیت دارویی دارد. این گیاه در کشورهای مختلف به خصوص در دامنه های کوه های مشرق زمین مانند چین، تبت، ترکستان و خراسان می روید و در اروپا نیز به مقدار زیاد کشت می شود.