گل ریواس

گیاهی است از خانواده ی Polygonaceae، چند ساله، دارای ساقه ای بلند به ارتفاع حداکثر 3 متر و ساقه های گل دار که از درون انبوه برگ خارج می شوند، برگ های بزرگ، پهن، پنجه ای، به بزرگی حداکثر یک متر با حاشیه های دندانه دار که به صورت مجتمع در قسمت قاعده ی گیاه قرار دارند، دمبرگ های دراز، گوشتی، قرمز رنگ، به قطر ۱ تا ۲ سانتی متر که قسمت تحتانی آن ها سفید رنگ، متصل به ریشه ی گیاه و مغز آن سفید رنگ با طعمی ترش و آبدار است، گل های خوشه ای به رنگ سبز مایل به زرد یا قرمز و ریشه ای متورم و ضخیم.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف گل ریواس :
    خواص درمانی گل ریواس : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف گل ریواس

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده گل ریواس

گل

نام علمی گل ریواس

Rheum rhabarbarum Rheum Ribes L

نام رایج انگلیسی گل ریواس

Rhubarb, Rheum x hybridum Syrian rhubarb or currant, fruited rhubarb, rhubarb،currant, warted،leaved rhubarb, warty, leaved rhubarb

نام های دیگر گل ریواس

ریباس – ریباش – ریواج – ریباج – فیل گوش

خانواده گل ریواس

Polygonaceae

نحوه مصرف درمانی گل ریواس

- برای رفع بی اشتهایی، بیماری کبد و درد معده، کمپوت آن را بخورید. 
- به عنوان قابض و برای رفع قرحه ی صفراوی، جرب (گال) و حکه (هر بیماری پوستی همراه با خارش) و از بین بردن کرم های ریز مقعد، یک مثقال (تقریبا 5 گرم) از آن را دم کنید و آب آن را بنوشید.

خواص درمانی گل ریواس

قابض است و برای از بین بردن کرم های ریز مقعد و درمان بی اشتهایی، بیماری کبد، درد معده، قرحه ی صفراوی، جرب (گال) و حکه (هر بیماری پوستی همراه با خارش) کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Polygonaceae، چند ساله، دارای ساقه ای بلند به ارتفاع حداکثر 3 متر و ساقه های گل دار که از درون انبوه برگ خارج می شوند، برگ های بزرگ، پهن، پنجه ای، به بزرگی حداکثر یک متر با حاشیه های دندانه دار که به صورت مجتمع در قسمت قاعده ی گیاه قرار دارند، دمبرگ های دراز، گوشتی، قرمز رنگ، به قطر ۱ تا ۲ سانتی متر که قسمت تحتانی آن ها سفید رنگ، متصل به ریشه ی گیاه و مغز آن سفید رنگ با طعمی ترش و آبدار است، گل های خوشه ای به رنگ سبز مایل به زرد یا قرمز و ریشه ای متورم و ضخیم. گره های ریشه ی گیاه "ریوند" نام دارند که در عمق خاک و به شکل قطعات نسبتا مدور، سخت و زرد رنگ، با طعمی تلخ و بویی نامطبوع می باشند و آن ها را 7 – 4 سال پس از رشد گیاه و قبل از گلدهی جمع آوری می کنند. بهترین نوع ریوند متعلق به کشور چین است و رنگ آن قرمز جگری و رنگ مقطع آن نیز زرد می باشد. ساقه، گل و ریشه اندام دارویی گیاه را تشکیل می دهند. رب ریوند خاصیت دارویی دارد. این گیاه در کشورهای مختلف به خصوص در دامنه های کوه های مشرق زمین مانند چین، تبت، ترکستان و خراسان می روید و در اروپا نیز به مقدار زیاد کشت می شود. "