هسته سدر

درختی است از خانواده ی Rhamnacea، به ارتفاع ۵ تا ۸ متر، خاردار، همیشه سبز و گهگاه به صورت درختچه ای با شاخه های سفید. میوه ی آن کوچک و خوش بو به شکل و اندازه ی سنجد است که بعد از رسیدن سرخ و زرد می شود و طعم آن ترش و شیرین است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف هسته سدر :
    خواص درمانی هسته سدر : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف هسته سدر

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده هسته سدر

هسته

نام علمی هسته سدر

Ziziphus spina, christi (L.)Desf., Rhamnus spina, christi L

نام رایج انگلیسی هسته سدر

Christ's thorn jujube

نام های دیگر هسته سدر

کنار - شجره النبق - السدر بری - ضال - پرخار - نبق - کنار - سدره - مونبال داود. (میوه کوچکتر کم خار - میوه بزرگتر خوش بو تر و شیرین تر)

خانواده هسته سدر

Rhamnaceae, buckthorn family

نحوه مصرف درمانی هسته سدر

-برای رفع تب های گرم خو و صفراوی، کاهش جراحت، کاهش التهاب خون، رفع عطش و نیز درمان آبله، سرخجه و سرخک، شیره ی مغز آن را بگیرید و بخورید.
-به عنوان قابض، آن را بپزید و بخورید.
-برای رفع سستی اعضا و افزایش سرعت حرکت اطفال، آن را آن قدر بپزید که غلیظ شود و به اعضای بدن آن ها بمالید.
-برای شکستگی اعضا و تقویت آن ها، آن را بکوبید و ضماد کنید.

خواص درمانی هسته سدر

قابض است و برای رفع تب های گرم خو و صفراوی، کاهش جراحت، التهاب خون و رفع عطش و نیز درمان آبله، سرخجه، سرخک، سستی اعضا، شکستگی اعضا و تقویت آن ها کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی
درختی است از خانواده ی Rhamnacea، به ارتفاع ۵ تا ۸ متر، خاردار، همیشه سبز و گهگاه به صورت درختچه ای با شاخه های سفید. میوه ی آن کوچک و خوش بو به شکل و اندازه ی سنجد است که بعد از رسیدن سرخ و زرد می شود و طعم آن ترش و شیرین است. برگ ها نیز که بخش دارویی گیاه را تشکیل می دهند، همیشه سبز، تخم مرغی شکل و پهن هستند و مناسب ترین زمان جمع آوری آن ها اواخر تابستان می باشد. این گیاه در عربستان، حبشه و آفریقای شمالی انتشار دارد. در ایران نیز در اطراف کازرون، جزیره ی خارک، لار، بندر عباس، اطراف نیک شهر، چابهار، بم و نرماشیر به طور خودرو یافت می شود.