زغال چوب شالک

رختی است از خانواده ی بید Salicaceae، به ارتفاع حداکثر ۳۰ متر، دارای شاخه های باز، جوانه های زرد رنگ، معطر و چسبناک، برگ های سبز براق، لوزی شکل و نوک تیز، تنه ی کم و بیش موج دار .
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف زغال چوب شالک :
    خواص درمانی زغال چوب شالک : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف زغال چوب شالک

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده زغال چوب شالک

زغال

نام علمی زغال چوب شالک

Populus nigra L.

نام رایج انگلیسی زغال چوب شالک

Black poplar, Willow poplar, Water poplar

نام های دیگر زغال چوب شالک

تبریزی سیاه - حشنک - عشنک - اشن - اشنک - دله راجی - بدل چنار - گرده راجی - راری قلمه - سفید چوب - لشه قلمه - حور رومی - حور اسود

خانواده زغال چوب شالک

Salicaceae, willow

نحوه مصرف درمانی زغال چوب شالک

- برای جذب گاز معده و رفع سوء هاضمه ناشی از نفخ و نیز ضد عفونی کردن معده، گرد کوبیده ی آن را استفاده کنید.
 - برای ضد عفونی کردن زخم هایی که به شدت عفونت کرده اند، گرد آن را روی موضع بپاشید.
 - برای شست و شوی دندان از گرد خالص آن و یا همراه با مواد معطر و قابض استفاده می شود.

خواص درمانی زغال چوب شالک

برای جذب گاز معده، رفع سوء هاضمه ناشی از نفخ، ضد عفونی کردن معده و زخم هایی که به شدت عفونت کرده اند، کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

درختی است از خانواده ی بید Salicaceae، به ارتفاع حداکثر ۳۰ متر، دارای شاخه های باز، جوانه های زرد رنگ، معطر و چسبناک، برگ های سبز براق، لوزی شکل و نوک تیز، تنه ی کم و بیش موج دار که در جوانی به رنگ سبز خاکستری است و بعدا تیره رنگ و سیاه می شود، جوانه و برگ های جوان آن دارای ترشحات چسبنده با بوی مخصوص و طعم تلخ می باشند، جوانه های این درخت، شکل کروی نوک تیز، شفاف و به رنگ قهوه ای روشن دارند و میوه ی کپسولی شکل که با دو شکاف شکفته می شود. جوانه شالک، جوانه درخت و پوست درخت اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. زغال چوب این گیاه خاصیت دارویی دارد. این گیاه در نواحی شمالی ایران، مرکز ایران، نواحی مختلف البرز، طالش، آذربایجان، حسن بگلو، همدان، کاشان، بلوچستان، فارسک سروستان و نواحی سرحدی مشرق ایران می روید.