شبدر - گل

گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، علفی و یک ساله.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف شبدر - گل : ...
    خواص درمانی شبدر - گل : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف شبدر - گل

غرغره,دودکردن,موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده شبدر - گل

گل

نام علمی شبدر - گل

Trifolium

نام رایج انگلیسی شبدر - گل

Clover

نام های دیگر شبدر - گل

شودر - شبذر - سه برگ آبی - شرویت - قرط - نفل الماء

خانواده شبدر - گل

Leguminosae

نحوه مصرف درمانی شبدر - گل


- برای ضدعفونی کردن، نرم کردن و برطرف کردن خشونت سینه و نیز درمان برونشیت، سرفه، سیاه سرفه و انواع اسپاسم، آب دم کرده ی آن را بنوشید.
- برای درمان سرطان گلو، هر روز، چند بار آب دم کرده ی آن را در گلو غرغره کنید.
- برای تسکین آسم، آن را خشک کرده، در کاغذ بپیچید و به صورت سیگار استفاده کنید.
- برای التیام زخم، تازه ی آن را له کنید و به صورت مرهم روی زخم بگذارید.

خواص درمانی شبدر - گل

- برای ضدعفونی کردن، نرم کردن و برطرف کردن خشونت سینه، تسکین آسم، التیام زخم و نیز درمان برونشیت، سرطان گلو، سرفه، سیاه سرفه و انواع اسپاسم استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی

"گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، علفی و یک ساله. گل، برگ و تخم اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. "