تخم شبدر

گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، علفی و یک ساله.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف تخم شبدر :
    خواص درمانی تخم شبدر :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف تخم شبدر

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده تخم شبدر

تخم

نام علمی تخم شبدر

Trifolium

نام رایج انگلیسی تخم شبدر

Clover

نام های دیگر تخم شبدر

بذر شبدر - شودر - شبذر - سه برگ آبی - شرویت - قرط - نفل الماء

خانواده تخم شبدر

Leguminosae

نحوه مصرف درمانی تخم شبدر

- برای درمان تهوع و سکسکه، آب دم کرده ی آن را بنوشید.

خواص درمانی تخم شبدر

- برای درمان تهوع و سکسکه، مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، علفی و یک ساله. گل، برگ و تخم اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند.