ریشه شبدر ترش

    طریقه مصرف ریشه شبدر ترش :
    خواص درمانی ریشه شبدر ترش :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ریشه شبدر ترش

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده ریشه شبدر ترش

ریشه

نام علمی ریشه شبدر ترش

Oxalis

نام رایج انگلیسی ریشه شبدر ترش

wood sorrel, yellow sorrels, pink sorrels

نام های دیگر ریشه شبدر ترش

ترشک - خردل ترش - خماص - حمیض - ترشه

نحوه مصرف درمانی ریشه شبدر ترش

- برای تصفیه ی خون، 25 گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید، بعد آب آن را صاف کرده و بنوشید.

خواص درمانی ریشه شبدر ترش

- برای تصفیه ی خون کاربرد دارد.