عصاره شنبلیله

گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، یک ساله، علفی، ایستا، برگ هایی متناوب و مرکب، گل هایی منفرد، به رنگ سفید، سفید مایل به زرد یا بنفش، میوه های کمانی شکل و دانه هایی به رنگ زرد حنائی تا قهوه ای با بوی قوی و معطر و طعمی تلخ است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف عصاره شنبلیله :
    خواص درمانی عصاره شنبلیله : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف عصاره شنبلیله

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

محصول مورد استفاده عصاره شنبلیله

عصاره

نام علمی عصاره شنبلیله

Trigonella foenum-graecum L.

نام رایج انگلیسی عصاره شنبلیله

Fenugreek, common Fenugreek, Fenugreek Trigonella

نام های دیگر عصاره شنبلیله

خلبه - حلبه - شنبلیز - شملیت - شملیز - فریقه - شینبل - اقبال - الحلبه التبنيه اليونانيه - الحلبه

خانواده عصاره شنبلیله

Fabaceae, Leguminosae

نحوه مصرف درمانی عصاره شنبلیله

غلظت حداکثر تا 0.2 درصد از عصاره ی شنبلیله در فرآورده های آرایشی- بهداشتی توصیه شده است.

خواص درمانی عصاره شنبلیله

عصاره ی شنبلیله در فرآورده های آرایشی-بهداشتی مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، یک ساله، علفی، ایستا، دارای ریشه ای عمودی به ارتفاع 15 تا 50 سانتی متر، ساقه ای منفرد، راست، با انشعابات کم و شاخه های کوتاه، برگ هایی متناوب و مرکب به شکل سه برگچه ای با برگچه های بزرگ و دندانه دار، گل هایی منفرد، به رنگ سفید، سفید مایل به زرد یا بنفش، میوه های کمانی شکل به طول ۳ تا ۱۱ سانتی متر که محتوی ۵ تا 20 دانه اند و دانه هایی به رنگ زرد حنائی تا قهوه ای با بوی قوی و معطر و طعمی تلخ است. برگ و دانه های شنبلیله اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند که زمان جمع آوری این دانه ها در موقع رسیدن کامل آن ها و از اواسط تیر تا اوایل مرداد ماه می باشد.روغن و عصاره این گیاه خاصیت دارویی دارند. شنبلیله به طور کلی شامل دو گونه ی زینتی و معطر و گونه ی خوراکی می باشد که از ایران و غرب آسیا برخاسته و به سایر نقاط جهان برده شده و در حال حاضر در اغلب کشورهای اروپا، آسیا، مصر، الجزیره، هند، مراکش، ایتالیا، اسپانیا و آفریقا پرورش داده می شود. این گیاه در ایران کمتر به حالت وحشی وجود دارد و غالبا در اکثر نقاط کشور به طور وسیع کاشته می شود. وجود این گیاه به صورت خودرو در استان های فارس، اصفهان، خراسان و سمنان نیز گزارش شده است. "