دانه شوکران کبیر

گیاهی است علفی، دوساله، به ارتفاع ۸۰ تا ۱.۵ و حتی ۲ متر، دارای ساقه ای استوانه ای، تو خالی، لکه هایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز، برگ هایی متناوب، شبیه جعفری، گل های سفید رنگ که به صورت گروهی و چتر مانند در رأس ساقه ی گل دهنده ظاهر می شوند و میوه های آن گرد، خیلی کوچک با سطح خارجی ناصاف و دندانه دار است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف دانه شوکران کبیر : ...
    هشدار دانه شوکران کبیر : ...
    خواص درمانی دانه شوکران کبیر : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف دانه شوکران کبیر

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده دانه شوکران کبیر

دانه

نام علمی دانه شوکران کبیر

Conium maculatum L.

نام رایج انگلیسی دانه شوکران کبیر

Herb bennet, Hemlock

نام های دیگر دانه شوکران کبیر

شیکران - شوکران آتنی - شوکران سقراط - دروس تفتی - بیخ کوهی - بیخ  تفتی - حفوظه - باریقون - بسبس بری - طحماء

خانواده دانه شوکران کبیر

Umbelliferae

هشدار دانه شوکران کبیر

- گیاه شوکران کبیر بسیار مخدر است و اگر بیش از حد مجاز مصرف شود باعث تهوع، سردرد و سرگیجه می شود.
 - مصرف بیش از حد آن ابتدا عضلات ارادی، بعد عضلات تنفسی سینه و در آخر عضلات دیافراگم را فلج می کند و در نهایت حالت اختناق عارض شده و موجب مرگ می گردد. لذا حتما باید تحت نظر پزشک مصرف شود.

نحوه مصرف درمانی دانه شوکران کبیر

- برای تسکین دردهای چشم خوشه ی دانه ی بسته ی آن را قبل از اینکه تخم آن کامل و خشک شود بکوبید، عصاره ی آن را گرفته و در آفتاب خشک کنید و پشت چشم ضماد نمایید. همچنین اگر بر پستان دختران گذارده شود، مانع بزرگ شدن بیش از حد متعارف آن می شود، اگر بر بیضه ی پسران یا کشاله ی ران آن ها گذارده شود مانع احتلام و نعوذهای شدید و دردناک می شود و اگر بر قضیب (آلت تناسلی) آن ها گذارده شود نیروی جنسی را ضعیف و مانع بزرگ شدن بیش از حد متعارف قضیب می شود.
- به عنوان مانع برای رویش مو در اندام تناسلی یا هر عضو دیگر آن را ضماد کنید.
برای قطع اسهال و خونریزی ضماد آن را بر شکم بگذارید، همچنین برای قطع خونریزی بینی ضماد دانه یا عصاره ی آن را روی پیشانی بمالید.
- برای تسکین درد سرطان رحم، از گرد دانه شوکران، عصاره ی جنتیانا و عصاره ی تبائیک هر کدام به میزان ۰.۰۵ گرم، حب تهیه کرده و به مقدار دو حب در شبانه روز مصرف نمایید.

خواص درمانی دانه شوکران کبیر

برای تسکین دردهای چشم، قطع اسهال، کاهش نیروی جنسی و نیز جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد متعارف پستان و قضیب (آلت تناسلی)، احتلام، نعوذ های شدید، رویش موی زائد و خونریزی بینی مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

"گیاهی است از خانواده ی Umbelliferae، علفی، دوساله، به ارتفاع ۸۰ تا ۱.۵ و حتی ۲ متر، دارای ساقه ای استوانه ای، تو خالی، راست، بدون کرک و با ظاهر پوشیده از غباری به رنگ مایل به آبی است، به طوری که با کشیدن دست، از بین می رود. بر روی ساقه و دمبرگ آن مخصوصا در ناحیه ی مجاور سطح زمین و قسمت های تحتانی گیاه، لکه هایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز دیده می شود. برگ هایی متناوب، شبیه جعفری، رنگ برگ ها در سطح فوقانی پهنک، سبز شفاف ولی در سطح تحتانی آن، سبز کرنگ است. گل های سفید رنگ که به صورت گروهی و چتر مانند در رأس ساقه ی گل دهنده ظاهر می شوند و میوه های آن گرد، خیلی کوچک با سطح خارجی ناصاف و دندانه دار است. شوکران کبیر، در سال دوم گل می دهد. زهر شوکران مشهور، از میوه ی سبز همین گیاه به دست می آمده است. قسمت مورد استفاده ی شوکران کبیر، میوه و برگ آن است. برگ شوکران کبیر در زمانی که گیاه در حال میوه بستن است، سمیت کمتری دارد. سمیت ریشه ی آن بر حسب افزایش سن گیاه کاهش حاصل می کند. حرارت بطور کلی آثر سمی آن ها را از بین می برد. گل های این گیاه در ماه تیر و مرداد سال دوم ظاهر می شوند و تمام قسمت های گیاه نیز سمی است. این گیاه در اراضی سنگلاخ، متروکه، سایه دار و کنار رودخانه های نواحی مختلف اروپا، افریقای شمالی، آسیا می روید. در ایران نیز در مناطق شمال، جنوب و سایر مناطق مانند فارس، خراسان و دامنه های سنگی پوشیده از درختان سرو کوهی تا ارتفاعات ۲۰۰۰ متر دیده می شود. "