عنبر نسارا

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام رایج انگلیسی عنبر نسارا

  donkey droppings

  نام های دیگر عنبر نسارا

  عنبر نساء