عود صلیب

گیاهی است از خانواده ی Ranunculaceae، چند ساله، دارای ساقه ای به طول ۳۰ تا ۷۰ سانتیمتر، ریشه ای متورم و گل هایی زیبا و درشت که غالبا پرورش یافته اند. برگ های آن ۵ برگچه ای است. گل های آن گلی و صورتی است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف عود صلیب :
    طبع عود صلیب :
    خواص درمانی عود صلیب : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف عود صلیب

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع عود صلیب

گرم

فصل برداشت عود صلیب

بهار,تابستان

محصول مورد استفاده عود صلیب

گل,ریشه

نام علمی عود صلیب

Paeonia officinalis L.

نام رایج انگلیسی عود صلیب

Female peony

نام های دیگر عود صلیب

فاوانیا، عودالریح

خانواده عود صلیب

Ranunculaceae

نحوه مصرف درمانی عود صلیب

به عنوان قابض، ضد تشنج و درمان صرع جوشانده ی ریشه ی گیاه را مصرف نمایید.

خواص درمانی عود صلیب

مسکن، ضد تشنج و قابض است و از آن برای درمان صرع و سیاه سرفه استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Ranunculaceae، چند ساله، دارای ساقه ای به طول ۳۰ تا ۷۰ سانتیمتر، ریشه ای متورم و گل هایی زیبا و درشت که غالبا پرورش یافته اند. برگ های آن ۵ برگچه ای است. گل هلی درشت و زیبای آن در خرداد و تیر ظاهر می شود و به رنگ های گلی و صورتی است. از مشخصات آن این است که نافه ی گل آن مرکب از پرچم هایی با بساک خیلی کوتاه تر از میله است. میوه اش از ۲ تا ۴ برچه پوشیده از کرک تشکیل می یابد. گل و ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. عودالصلیب در غالب نواحی اروپا، آسیای صغیر و چین پراکندگی دارد ولی در ایران نمی روید. "