شاخه برنجاسف

گیاهی است علفی از خانواده ی Asteracea، چند ساله، خودرو، به ارتفاع ۸۰ تا ۱/۵ سانتی متر و دارای بویی معطر و تلخ مزه، پوشیده از کرک های متراکم و گاهی بی کرک، دارای برگ های کوچک، کرک دار، گل های زبانه ای و زرد رنگ، میوه هایی به شکل فندقه و ریشه ای دراز به قطر حدود یک انگشت.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف شاخه برنجاسف :
    خواص درمانی شاخه برنجاسف :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف شاخه برنجاسف

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

فصل برداشت شاخه برنجاسف

تابستان

محصول مورد استفاده شاخه برنجاسف

شاخه

نام علمی شاخه برنجاسف

Artemisia vulgaris, Artemisia parviflora Wight

نام رایج انگلیسی شاخه برنجاسف

common mugwort, mugwort, felon herb, old Uncle Henry, sailor's tobacco

نام های دیگر شاخه برنجاسف

بلنجاسف - برنجاسب - برنج اسف - قیصوم - حبق الراعی - درمنه معمولی

خانواده شاخه برنجاسف

Asteraceae, Compositae

نحوه مصرف درمانی شاخه برنجاسف

- برای درمان التهاب مهبل، شیره شاخه های تازه و سبز یا آب جوشانده ی خشک آن را بر روی موضع بمالید.

خواص درمانی شاخه برنجاسف

- برای درمان التهاب مهبل کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است علفی از خانواده ی Asteracea، چند ساله، خودرو، به ارتفاع ۸۰ تا ۱/۵ سانتی متر و دارای بویی معطر و تلخ مزه، پوشیده از کرک های متراکم و گاهی بی کرک، دارای برگ های کوچک، کرک دار و خطی که در طول ساقه به طور متراکم قرار گرفته اند، گل های زبانه ای و زرد رنگ، میوه هایی به شکل فندقه و ریشه ای دراز به قطر حدود یک انگشت. سر شاخه، گل، برگ، ریشه و حتی کلیه قسمت ها، اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. برگ های این گیاه را معمولا قبل از گل دادن، سرشاخه های آن را در فاصله ی ماه های تیر و مرداد و ریشه ی آن را در پاییز چیده و به دقت خشک می نمایند. در کنار جاده ها، اراضی بایر و در دشت ها تا ارتفاعات متوسط نواحی مختلف اروپا، آسیا و ایران می روید، از جمله: گرگان، مازندران، رامسر، اردبیل، تبریز، زنجان، کردستان، لرستان، همدان، اصفهان، یزد، اهواز، بوشهر، شیراز، سیستان، مشهد و تهران.