ریشه برنجاسف

گیاهی است علفی از خانواده ی Asteracea، چند ساله، خودرو، به ارتفاع ۸۰ تا ۱/۵ سانتی متر و دارای بویی معطر و تلخ مزه، پوشیده از کرک های متراکم و گاهی بی کرک، دارای برگ های کوچک، کرک دار، گل های زبانه ای و زرد رنگ، میوه هایی به شکل فندقه و ریشه ای دراز به قطر حدود یک انگشت.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف ریشه برنجاسف :
    خواص درمانی ریشه برنجاسف : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ریشه برنجاسف

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده ریشه برنجاسف

ریشه

نام علمی ریشه برنجاسف

Artemisia vulgaris, Artemisia parviflora Wight

نام رایج انگلیسی ریشه برنجاسف

common mugwort, mugwort, felon herb, old Uncle Henry, sailor's tobacco

نام های دیگر ریشه برنجاسف

بلنجاسف - برنجاسب - برنج اسف - قیصوم - حبق الراعی - درمنه معمولی

خانواده ریشه برنجاسف

Asteraceae, Compositae

نحوه مصرف درمانی ریشه برنجاسف

- برای کنترل صرع، ۲ تا ۴ گرم پودر خشک آن را بخورید. 
-برای درمان کم خونی، ضعف عمومی بدن، اختلالات با منشاء عصبی مانند استفراغ ها، داءالرقص، دردهای عصبی، صرع و هیستری، دم کرده ی ریشه ی این گیاه را مصرف کنید.

خواص درمانی ریشه برنجاسف

برای درمان کم خونی، ضعف عمومی بدن، اختلالات با منشاء عصبی مانند استفراغ ها، داءالرقص، دردهای عصبی، صرع، هیستری و تقویت دستگاه هضم استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است علفی از خانواده ی Asteracea، چند ساله، خودرو، به ارتفاع ۸۰ تا ۱/۵ سانتی متر و دارای بویی معطر و تلخ مزه، پوشیده از کرک های متراکم و گاهی بی کرک، دارای برگ های کوچک، کرک دار و خطی که در طول ساقه به طور متراکم قرار گرفته اند، گل های زبانه ای و زرد رنگ، میوه هایی به شکل فندقه و ریشه ای دراز به قطر حدود یک انگشت. سر شاخه، گل، برگ، ریشه و حتی کلیه قسمت ها، اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. برگ های این گیاه را معمولا قبل از گل دادن، سرشاخه های آن را در فاصله ی ماه های تیر و مرداد و ریشه ی آن را در پاییز چیده و به دقت خشک می نمایند. در کنار جاده ها، اراضی بایر و در دشت ها تا ارتفاعات متوسط نواحی مختلف اروپا، آسیا و ایران می روید، از جمله: گرگان، مازندران، رامسر، اردبیل، تبریز، زنجان، کردستان، لرستان، همدان، اصفهان، یزد، اهواز، بوشهر، شیراز، سیستان، مشهد و تهران.