فیل گوش

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی فیل گوش

  Caladium 

  نام رایج انگلیسی فیل گوش

  elephant ear,  Heart of Jesus, Angel Wings