پوست درخت زبان گنجشک

درختی است کوچک از خانواده ی Oleacea، دارای ریشه راست به رنگ خاکستری مایل به قرمز، وحشی، جوانه های سیاه رنگ، برگ های شانه ای مرکب، بیضی شکل، دندانه های ریز به رنگ سبز روشن، گل هایی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای که معمولا قبل از برگ ها در فصل بهار ظاهر می شوند، میوه های خوشه‌ای با بال بیضی شکل و دانه های باریک.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف پوست درخت زبان گنجشک :
    خواص درمانی پوست درخت زبان گنجشک : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف پوست درخت زبان گنجشک

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

فصل برداشت پوست درخت زبان گنجشک

بهار

محصول مورد استفاده پوست درخت زبان گنجشک

پوست تنه درخت

نام علمی پوست درخت زبان گنجشک

.Fraxinus excelsior L

نام رایج انگلیسی پوست درخت زبان گنجشک

ash plant, common ash, European ash

نام های دیگر پوست درخت زبان گنجشک

لسان العصافیر – لسان العصفور المزهره – دیش – دردار – وان – وند – ونو – بناو – بنو – بینو – قوش دیلی – تلک – تلکوچی – خوش تباخ

خانواده پوست درخت زبان گنجشک

Oleaceae

نحوه مصرف درمانی پوست درخت زبان گنجشک

به عنوان تونیک، اشتها آور، خلط آور، تب بر و نرم کننده ی سینه، ۳۰ تا ۴۰ گرم از آن را نیم کوب کرده، در یک لیتر آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و هر روز سه مرتبه، هر بار یک فنجان از آب صاف کرده ی آن را قبل از غذا بنوشید.

خواص درمانی پوست درخت زبان گنجشک

به عنوان تونیک، اشتها آور، خلط آور، تب بر و نرم کننده ی سینه مورد مصرف قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

این گیاه که دارای چند گونه است، درختی است کوچک از خانواده ی Oleacea، دارای ریشه راست به رنگ خاکستری مایل به قرمز، وحشی، جوانه های سیاه رنگ، برگ های شانه ای مرکب با ۹ تا ۱۵ برگچه ی بیضی شکل، دندانه های ریز به رنگ سبز روشن، گل هایی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای که معمولا قبل از برگ ها در فصل بهار ظاهر می شوند، میوه های خوشه‌ای با بال بیضی شکل که انتهای آن ها تیز و قاعده ی آنها منحنی است و دانه های باریک، شبیه زبان گنجشک و قهوه ای رنگ.برگ، تخم، پوست و مان درخت اندام دارویی گیاه را تشکیل می دهند.بر اثر ایجاد کردن شکاف بر روی درخت، ماده ای ترشح می شود به نام مان که در داروسازی و دامپزشکی کاربرد دارد. برای این کار در فاصله ی ماه های تیر و مرداد، نخستین شکاف عرضی عمیق را تا حد چوب، در قاعده ی تنه ی هر یک از درختان ایجاد می کنند و سپس مرتبا در هر روز شکاف های مجددی در فاصله ی ۵ سانتیمتری بالای شکاف قبلی، به وجود می آورند و این عمل را مرتبا تا آخر تابستان ادامه می دهند. ترشحات خشک شده ی درخت به صورت قطعاتی به اشکال مختلف در بازرگانی عرضه می شود.این درخت در نواحی جنوب ایتالیا و جزایر اطراف آن، مخصوصا کالابر و سیسیل می روید، در ایران به حالت وحشی نمی روید و فقط در باغ ها به علت دارا بودن گل های سفید و زیبا پرورش می یابد.