کوکسی میسین باریج

    طریقه مصرف کوکسی میسین باریج :
    خواص درمانی کوکسی میسین باریج : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف کوکسی میسین باریج

جویدن

نحوه مصرف درمانی کوکسی میسین باریج

دو کیلوگرم پودر در یک تن دان مصرفی طیور: مقدار مورد نظر میزان توصیه شده از فرآورده را با مقداری دان مخلوط کرده سپس مخلوط آماده را به دان مصرفی اضافه نمایید و مجددا مخلوط نموده تا یکنواخت گردد.

خواص درمانی کوکسی میسین باریج

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز طیور ناشی از گونه­ های مختلف آیمریا دسته: دامپزشکی

مواد تشکیل دهنده کوکسی میسین باریج

مواد موثره: آرتیمیزینین ترکیبات: درمنه خزری (Artemisia annua) (پودر افزودنی به دان ساشه 500 و 1000 گرمی)

کشور سازنده کوکسی میسین باریج

ایران
توضیحات تکمیلی

در میان بیماری­های انگلی طیور، کوکسیدیوز مهم­ترین آن­ها محسوب می­شود و خسارت زیادی را به پرورش­دهندگان وارد می­سازد. آرتمیزینین (Artemisinin) ماده موثره این فرآورده می­باشد. این ماده باعث افزایش فعالیت آندوپراکسیدازی سلول می­شود که به نوبه خود موجب افزایش رادیکال­های آزاد می­شود. رادیکال­های آزاد در القای استرس اکسیداتیو موثر بوده و موجب آلکیله کردن پروتئین­ها در تک­یاخته شده و در نهایت موجب جلوگیری از رشد و تکثیر آن  می­گردد. درمنه خزری دارای خاصیت اووسیت کشی بالا بوده و باعث کاهش تعداد اووسیت­ها، افزایش وزن گله، بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گله و کاهش چشم­گیر تعداد تلفات می­گردد.