قطره خوراکی ترخون

    طریقه مصرف قطره خوراکی ترخون :
    هشدار قطره خوراکی ترخون : ...
    خواص درمانی قطره خوراکی ترخون :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف قطره خوراکی ترخون

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

هشدار قطره خوراکی ترخون

موارد منع مصرف: دوران بارداري، کودکان سنين کمتر از 4 سال عوارض جانبي: با مصرف مناسب مقادير توصيه شده درماني هيچگونه عارضه اي مشاهده نشده است. (3) تداخلات دارويي: از نظر تداخلات دارویی، موردي گزارش نشده با این وجود فراورده های حاوی ترخون ممکن است موجب کاهش قندخون، رقیق شدن خون و مهار تجمع پلاکتی شوند.(5و4) لذا مصرف همزمان ترخون با عوامل کاهنده قند خون و داروهای ضدانعقاد ممکن است موجب تشدید اثر آنها گردد.

نحوه مصرف درمانی قطره خوراکی ترخون

براي تحریک اشتها: روزي 3 بار، هر بار 20-10 قطره همراه با مقداري مایعات قبل از غذا میل شود. براي رفع سکسکه: حبه قندي که 2-1 قطره ترخون روي آن چکانده شده، میل شود. مصرف بیش از مقادیر توصیه شده مجاز نیست.

خواص درمانی قطره خوراکی ترخون

اشتها آور رفع سکسکه

شرایط نگهداری قطره خوراکی ترخون

همانند ساير داروها ، قطره ترخون را از دید و دسترس اطفال دور نگهداريد. بلافاصله پس از مصرف، در شیشه را محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

مواد تشکیل دهنده قطره خوراکی ترخون

اسانس برگ ترخون(Artemisia dracunculus) مواد موثره: استراگول، متیل چاویکول، فلاندرن، اوسیمن (بر اساس وجود حداقل13 میلي گرم متیل چاويکول در هر میلی لیتر فراورده)

کشور سازنده قطره خوراکی ترخون

ایران
توضیحات تکمیلی

اشتها بوسیله عوامل متعددي تحت تاثير قرار ميگيرد که توسط مغز و از همه مهمتر هيپوتالاموس تکميل ميشود. پيام هاي وارد شده به مرکز هيپوتالاموس  عبارتند: از اعصاب آوران، هورمون ها و متابوليت ها.

پيام هاي ورودي عصب واگ اطلاعاتي را از احشاء ( مثلاً اتساع روده) منتقل ميکنند. پيام هاي هورموني عبارتند از لپتين، انسولين، کورتيزول و پپتيدهاي
روده اي که از طريق عملکرد مستقيم مرکز کنترل هيپوتالاموس و/ يا عصب واگ به مغز منتقل ميشوند. متابوليت هايي مانند گلوکز ميتواند  اشتها را تحت تاثير قرار دهد به طوري که افت قند خون موجب تشديد گرسنگي ميشود با اينحال گلوکز در حالت معمول به عنوان يک تنظيم کننده عمده اشتها محسوب نميشود. پيام هاي فوق موجب آزاد سازي پپتيدهاي مختلف هيپوتالاموس ميشوند. به نظر ميرسد عوامل فيزيولوژيک و فرهنگي نيز در بروز نهايي اشتها نقش داشته باشند.

بر اساس شواهد تاریخی از ترخون برای افزایش اشتها استفاده شده و مکانیزم تاثیر آن در این مورد شرکت در روند پیام دهی(signaling) انسولین ذکر شده است.(1) ترخون به عنوان محرک عمومي و بهبود دهنده هضم، اشتها آور و برطرف کننده سکسکه مطرح است.(2)  و اسانس ترخون محرک اشتهاست.