محلول زاتاسین باریج

    طریقه مصرف محلول زاتاسین باریج :
    هشدار محلول زاتاسین باریج : ...
    خواص درمانی محلول زاتاسین باریج : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف محلول زاتاسین باریج

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

هشدار محلول زاتاسین باریج

زمان پرهیز از مصرف: این فرآورده از مواد طبیعی تهیه شده و زمان پرهیز از مصرف ندارد.

نحوه مصرف درمانی محلول زاتاسین باریج

مقدار و روش مصرف: گوساله: روزانه دو بار هر بار ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن با مقداری آب رقیق شده به مدت ۳ تا ۵ روز خورانده شود. بره و بزغاله: روزانه ۲ بار هر بار ۱ میلی لیتر به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن با مقداری آب رقیق شده به مدت ۳ تا ۵ روز خورانده شود.

خواص درمانی محلول زاتاسین باریج

کمک درمان اسهال گوساله، بره و بزغاله دسته: دامپزشکی برچسب: اسهال دام, درمان اسهال دام

شرایط نگهداری محلول زاتاسین باریج

در ظروف در بسته، دور از نور مستقیم خورشید و در دمای ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی­گراد نگهداری شود.

مواد تشکیل دهنده محلول زاتاسین باریج

مواد مؤثره: تیمول، کارواکرول، آنتوسیانین و فلاونوئیدها (آپی جنین، میریستین، کمپفرل و کوئرستین)، گلیکوزیدها (ظروف ۲۲۵ میلی­لیتر و ۱۰۰۰ میلی ­لیتر)

کشور سازنده محلول زاتاسین باریج

ایران
توضیحات تکمیلی

مکانیسم اثر ضد میکروبی اسانس­ها در اثر واکنش آن­ها با غشای میکروارگانیسم و تغییر در نفوذپذیری ترکیباتی چون پتاسیم و هیدروژن می­باشدکه موجب نفوذ این مواد به فسفولیپیدهای غشای باکتری و میتوکندری­ها شده و سبب اختلال در ساختمان آن­ها و افزایش نفوذپذیری می­گردد. این مساله موجب خروج و نشت یون­ها و دیگر محتویات سلولی شده که در نهایت مرگ باکتری را در پی خواهد داشت. تیمول و کارواکرول دارای خاصیت ضد میکروبی می باشند. این دو ماده موجب ناپایداری غشای سیتوپلاسمی و افزایش نفوذپذیری بر روی اشریشیاکلای می­گردند. کارواکرول باعث مهار فعالیت ATPase و افزایش نفوذپذیری آن می­شود. کارواکرول بر روی استافیلوکوک­های حساس به متی سیلین و استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین اثر مهار کنندگی دارد.