تانن بلوط

    طبع تانن بلوط :
    هشدار تانن بلوط : ...
    خواص درمانی تانن بلوط : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طبع تانن بلوط

دمنوش

فصل برداشت تانن بلوط

دمنوش

محصول مورد استفاده تانن بلوط

دمنوش

نام علمی تانن بلوط

نام رایج انگلیسی تانن بلوط

نام های دیگر تانن بلوط

خانواده تانن بلوط

هشدار تانن بلوط

مصرف تانن از راه دهان، بدون دستور مصرف پزشک عوارضی چون: تهوع، استفراغ، چنگ زدگی در معده و روده و احساس درد شدید را به همراه دارد.

نحوه مصرف درمانی تانن بلوط

خواص درمانی تانن بلوط

به عنوان پوشش محافظ برای بافت ها، جلوگیری از عفونی شدن بافت ها، تقویت کننده ی اعضای بدن، دفع میکروب ها، التیام زخم ها، کم کردن ترشح زیاد مخاط ها، انعقاد خون و درمان سل کاربرد دارد.