قرصعنه

گیاهی است از خانواده ی Umbelliferae، تیغ دار و چند ساله به رنگ آبی روشن با برگ هایی ریشه ای، برگ ها کمی معطر بوده و دندانه های نامنظم دارند، ریشه ی آن در اغلب گونه ها ضخیم، عمیق، کمی خوش بو، کمی شیرین و مقداری تلخ است و گل های انتهای گیاه نیز به رنگ سفید مایل به آبی و به شکل چتر به هم فشرده و کپه ای می باشند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف قرصعنه : ...
    طبع قرصعنه :
    خواص درمانی قرصعنه : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف قرصعنه

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع قرصعنه

گرم و خشک

محصول مورد استفاده قرصعنه

ریشه

نام های دیگر قرصعنه

خار طلایی – چوچاق – شجره ابراهیم – شوکه ابراهیم – ششاک – ششکاک

خانواده قرصعنه

Umbelliferae

نحوه مصرف درمانی قرصعنه

- به عنوان تونیک اعصاب، ادرار آور و قاعده آور و نیز برای تقویت نعوظ و نیروی جنسی، کمک به هاضمه، خرد کردن سنگ کلیه، تسکین دردهای روماتیسمی، تحلیل باد و نفخ و نیز درمان ورم ها، دمل ها، جراحت های داخلی و دل پیچه، 75 گرم از آن را بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را با شکر شیرین کرده و در طول روز آن مقدار را در سه نوبت بنوشید.
 - برای درمان درد پهلو و سینه، آن را بپزید و بخورید.
 - به عنوان خوش بو کننده ی باد گلو، منعظ و محرک نیروی جنسی با تازه ی آن مربا درست کنید و بخورید.
 - برای درمان درد شراسیف (استخوان های پهلو به طرف شکم) 150 گرم از آن را بپزید و با همان مقدار گرد سداب مخلوط کنید و بخورید.
 - به عنوان محرک قوی نیروی جنسی و نیز برای رفع ازدیاد ترشحات عادت ماهیانه 5 گرم از آن را با 5 گرم تخم هویج بخورید. - به عنوان قاعده آور و نیز برای تسکین دل پیچه، عصاره ی آن را بگیرید و بخورید. - برای درمان ورم ها از ضماد آن استفاده کنید. - برای درمان بندآمدگی ادرار، تحلیل ورم و التیام جراحت های ساق پا که مرطوب است، آن را همراه با آرد جو و آرد برگ کاسنی مخلوط کرده و ضماد کنید.

خواص درمانی قرصعنه

- ریشه ی این گیاه تونیک اعصاب، ادرار آور، قاعده آور، خوش بو کننده ی باد گلو، منعظ و محرک نیروی جنسی است و از آن برای تقویت نعوظ و نیروی جنسی، کمک به هاضمه، خرد کردن سنگ کلیه، التیام جراحت های ساق پا که مرطوب است، تسکین دردهای روماتیسمی، تسکین درد پهلو و سینه، رفع درد شراسیف (استخوان های پهلو به طرف شکم)، رفع ازدیاد ترشحات عادت ماهیانه، تحلیل باد و نفخ و نیز درمان ورم ها، دمل ها، جراحت های داخلی و دل پیچه استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Umbelliferae که گونه های مختلفی دارد. انواع قرصعنه گیاهانی هستند تیغ دار و چند ساله به رنگ آبی روشن با برگ هایی ریشه ای که به طور گروهی از ناحیه ی یقه ی گیاه بیرون آمده و در نتیجه اغلب برگ ها روی زمین گسترده هستند، برگ ها کمی معطر بوده و دندانه های نامنظم دارند که در انتهای آن ها خار دیده می شود، ریشه ی آن در اغلب گونه ها ضخیم، عمیق، کمی خوش بو، کمی شیرین و مقداری تلخ است و گل های انتهای گیاه نیز به رنگ سفید مایل به آبی و به شکل چتر به هم فشرده و کپه ای می باشند. این گیاه معمولا در اراضی غیر مزروع می روید. "