دانه بنفشه معطر

گیاهی است از خانواده Violaceae، وحشی، علفی، بسیار کوچک، دارای ساقه ای خوابیده بر سطح زمین، برگ های متناوب، گل های بسیار معطر به رنگ بنفش یا آبی و ریشه ای دونده و طویل. دارای مقدار کمی اسانس با بویی مطبوع است.

ادامه مطلبآیکون

    خواص درمانی دانه بنفشه معطر :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

فصل برداشت دانه بنفشه معطر

بهار

محصول مورد استفاده دانه بنفشه معطر

دانه

نام علمی دانه بنفشه معطر

Viola odorata

نام رایج انگلیسی دانه بنفشه معطر

violet, wood violet, sweet violet, English violet, common violet, florist's violet, garden violet

نام های دیگر دانه بنفشه معطر

بنفشه - بنفشه ی طبی - بنفشه ی وحشی - بنفسج - فرفیر

خانواده دانه بنفشه معطر

Violaceae

نحوه مصرف درمانی دانه بنفشه معطر

به عنوان ملین در اطفال ۶ تا ۱۰ گرم مصرف شود، همچنین ترکیب ۱۲ تا ۱۵ گرم از این گیاه با ۱۵۰ گرم آب، اثر مسهلی ملایم دارد.

خواص درمانی دانه بنفشه معطر

ملین در اطفال
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده Violaceae، وحشی، علفی، بسیار کوچک، دارای ساقه ای خوابیده بر سطح زمین، برگ های متناوب، گل های بسیار معطر به رنگ بنفش یا آبی و ریشه ای دونده و طویل. دارای مقدار کمی اسانس با بویی مطبوع است. گیاه کامل، ریشه و به خصوص گل ها که در بهار ظاهر می شوند اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. زنبور عسل در اوایل بهار، شهد کافی از آن جمع آوری می کند. تحت تاثیر اسیدها به رنگ قرمز در آمده در حالی که قلیائیات آن را سبز رنگ می کنند. طبیعت این گیاه سرد است و برای تهیه ی اسانس نیز از آن استفاده می شود. این گیاه در آب و هوای معتدل و نقاط سایه دار اغلب مناطق دنیا می روید. در ایران نیز در اغلب نواحی معتدل به طور خودرو دیده می شود از جمله دامنه های البرز، کندوان، کرج، هرزویل، دامنه های مرطوب راه عمارلو، کبوتر چاک و رودبار.