قمیش

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی قمیش

  Arundo donax

  نام رایج انگلیسی قمیش

  giant cane, Carrizo, Arundo, Spanish cane, Colorado river reed, wild cane, giant reed