کاجی بوت

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی کاجی بوت

  melaleuca alternifolia

  نام رایج انگلیسی کاجی بوت

  tee tree, narrow-leaved paperbark, narrow-leaved, tea-tree, narrow-leaved tea-tree

  نام های دیگر کاجی بوت

  درخت چای