ریشه بنفشه سه رنگ

گیاهی است از خانواده ی Violaceae، علفی، یک ساله، دارای گل های بنفش، زرد و یا چند رنگ، ساقه هایی افراشته، زاویه دار و منشعب، به طول ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر و برگ هایی قلبی شکل با حاشیه ای دالبر مانند، بیضوی با بریدگی های عمیق.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف ریشه بنفشه سه رنگ :
    خواص درمانی ریشه بنفشه سه رنگ : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف ریشه بنفشه سه رنگ

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده ریشه بنفشه سه رنگ

ریشه

نام علمی ریشه بنفشه سه رنگ

Viola tricolor L.

نام رایج انگلیسی ریشه بنفشه سه رنگ

wild pansy, heartsease, Johnny Jump up, heart's ease, Jack-jump-up-and-kiss-me, three faces in a hood, love-in-idleness

نام های دیگر ریشه بنفشه سه رنگ

بنفشه فرنگی - به رنگ - زهره الثالوت البری 

خانواده ریشه بنفشه سه رنگ

Violaceae

نحوه مصرف درمانی ریشه بنفشه سه رنگ

- به عنوان قی آور، ریشه را دم کرده و آب آن را بنوشید. همچنین نوشیدن مقدار کمی از آن برای قطع اسهال خونی کودکان نیز مفید است.

خواص درمانی ریشه بنفشه سه رنگ

- به عنوان قی آور و برای قطع اسهال خونی کودکان کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Violaceae، علفی، یک ساله، دارای گل های بنفش، زرد و یا چند رنگ، ساقه هایی افراشته، زاویه دار و منشعب، به طول ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر و برگ هایی قلبی شکل با حاشیه ای دالبر مانند، بیضوی با بریدگی های عمیق. میوه ی آن به صورت پوشینه است که در آن دانه های کوچک و متعددی با ظاهر بیضوی و سفید رنگ وجود دارد. قسمت هوایی گل دار، ریشه و کل گیاه، اندام دارویی آن را تشکیل می دهند. در بهار تا آخر تابستان، به تناسب شرایط محل رویش، گل می دهد. این گیاه در مناطق شمالی ایران روییده می شود.