روغن کدو حلوایی

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، برگ های تخم مرغی شکل و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف روغن کدو حلوایی :
    طبع روغن کدو حلوایی :
    خواص درمانی روغن کدو حلوایی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف روغن کدو حلوایی

استشمام,موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

طبع روغن کدو حلوایی

سرد

محصول مورد استفاده روغن کدو حلوایی

روغن

نام علمی روغن کدو حلوایی

cucurbita pepo duch

نام رایج انگلیسی روغن کدو حلوایی

pumpkin, potiron.

نام های دیگر روغن کدو حلوایی

قرع – قرح – یقطین

خانواده روغن کدو حلوایی

cucurbitaceae

نحوه مصرف درمانی روغن کدو حلوایی

- برای درمان مالیخولیا و سرسام هر روز چند بار آن را بو کنید و هر شب نیز آن را بر سر بمالید.

خواص درمانی روغن کدو حلوایی

- برای درمان مالیخولیا و سرسام مصرف می شود.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، دارای ساقه های خوابیده بر سطح خاک، برگ های تخم مرغی شکل و پهن به بزرگی 15 تا 30 سانتی متر و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، با پوست صاف یا زگیل دار و بذرهای سفید رنگ. کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است. زمان جمع آوری میوه ها مخصوصا دانه های آن اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه می باشد. این گیاه در اغلب مناطق کشور کاشته می شود. "