روغن تخم کدو حلوایی

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، برگ های تخم مرغی شکل و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف روغن تخم کدو حلوایی : ...
    طبع روغن تخم کدو حلوایی :
    خواص درمانی روغن تخم کدو حلوایی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف روغن تخم کدو حلوایی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع روغن تخم کدو حلوایی

سرد

محصول مورد استفاده روغن تخم کدو حلوایی

روغن

نام علمی روغن تخم کدو حلوایی

cucurbita pepo duch

نام رایج انگلیسی روغن تخم کدو حلوایی

pumpkin،potiron.

نام های دیگر روغن تخم کدو حلوایی

(قرع – قرح – یقطین)

خانواده روغن تخم کدو حلوایی

cucurbitaceae

نحوه مصرف درمانی روغن تخم کدو حلوایی

- به عنوان ضد انگل، تونیک اعصاب و نیز برای رفع یبوست دماغ، بی خوابی، تب های گرم و دل پیچه ی صفراوی، آن را بخورید. - برای درمان زخم های سر و بدن اطفال، زخم های گوشه ی دهان و بنا گوش و نیز زخم های آلت تناسلی مردان، آن را با خون سیاوشان که نرم ساییده شده باشد و یا با خود تخم کدو که خوب کوبیده شده باشد، خمیر کرده و ضماد کنید.

خواص درمانی روغن تخم کدو حلوایی

- ضد انگل و تونیک اعصاب است و از آن برای رفع یبوست دماغ، بی خوابی، تب های گرم، دل پیچه ی صفراوی، زخم های سر و بدن اطفال، زخم های گوشه ی دهان و بنا گوش و نیز زخم های آلت تناسلی مردان استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، دارای ساقه های خوابیده بر سطح خاک، برگ های تخم مرغی شکل و پهن به بزرگی 15 تا 30 سانتی متر و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، با پوست صاف یا زگیل دار و بذرهای سفید رنگ. کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است. زمان جمع آوری میوه ها مخصوصا دانه های آن اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه می باشد. این گیاه در اغلب مناطق کشور کاشته می شود. "