برگ کدو حلوایی

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، برگ های تخم مرغی شکل و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف برگ کدو حلوایی :
    طبع برگ کدو حلوایی :
    خواص درمانی برگ کدو حلوایی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف برگ کدو حلوایی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

طبع برگ کدو حلوایی

سرد

محصول مورد استفاده برگ کدو حلوایی

برگ

نام علمی برگ کدو حلوایی

cucurbita pepo duch

نام رایج انگلیسی برگ کدو حلوایی

pumpkin, potiron.

نام های دیگر برگ کدو حلوایی

قرع – قرح – یقطین

خانواده برگ کدو حلوایی

cucurbitaceae

نحوه مصرف درمانی برگ کدو حلوایی

- برای درمان انواع سوختگی و برطرف کردن خستگی و کوفتگی دست و پا تازه ی آن را بکوبید و ضماد کنید.

خواص درمانی برگ کدو حلوایی

برای درمان انواع سوختگی و برطرف کردن خستگی و کوفتگی دست و پا تازه ی آن را بکوبید و ضماد کنید.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، دارای ساقه های خوابیده بر سطح خاک، برگ های تخم مرغی شکل و پهن به بزرگی 15 تا 30 سانتی متر و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، با پوست صاف یا زگیل دار و بذرهای سفید رنگ. کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است. زمان جمع آوری میوه ها مخصوصا دانه های آن اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه می باشد. این گیاه در اغلب مناطق کشور کاشته می شود. "