گل کدو حلوایی

گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، برگ های تخم مرغی شکل و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف گل کدو حلوایی :
    طبع گل کدو حلوایی :
    خواص درمانی گل کدو حلوایی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف گل کدو حلوایی

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

طبع گل کدو حلوایی

سرد

محصول مورد استفاده گل کدو حلوایی

گل

نام علمی گل کدو حلوایی

cucurbita pepo duch

نام رایج انگلیسی گل کدو حلوایی

pumpkin, potiron.

نام های دیگر گل کدو حلوایی

قرع – قرح – یقطین

خانواده گل کدو حلوایی

cucurbitaceae

نحوه مصرف درمانی گل کدو حلوایی

- برای درمان سیاه سرفه هر بار 3 مثقال (تقریبا 15 گرم) از آن را مثل چای دم کنید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید.

خواص درمانی گل کدو حلوایی

- برای درمان سیاه سرفه کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی
"گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae، یک ساله، علفی، خزنده، دارای ساقه های خوابیده بر سطح خاک، برگ های تخم مرغی شکل و پهن به بزرگی 15 تا 30 سانتی متر و پوشیده از کرک های زبر، گل های زرد رنگ، میوه های کروی یا استوانه ای شکل به رنگ زرد یا سبز، با پوست صاف یا زگیل دار و بذرهای سفید رنگ. کدو انواع مختلف دارد و میوه ی آن بسته به نوع کدو شکل می گیرد. دانه های حاصل از میوه ی رسیده نیز بیضی شکل، مسطح، پهن، به رنگ خاکی متمایل به سبز و طعم آن ها روغنی و متمایل به شیرین است. زمان جمع آوری میوه ها مخصوصا دانه های آن اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه می باشد. این گیاه در اغلب مناطق کشور کاشته می شود. "